Conferință de lansare proiect FAMI/15.03.05

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Organizaţii non-guvernamentale din Timişoara şi Oradea vor implementa iniţiative specifice de integrare a refugiaţilor şi străinilor în 6 judeţe din zona de vest a ţării în colaborare cu instituţii publice guvernamentale

Oradea

            03 Iunie 2016

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de lansare a proiectului: Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest”  care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni în judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara.

 

Evenimentul va avea loc în Oradea, în data de 14 Iunie 2016, la  Restaurantul Butoiul de Aur, Iosif Vulcan nr. 1, între orele 09:30-14:00.

 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României (RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională ( BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30.09.2015, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 59.264 străini (RTT)  şi 2.542 BP. Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, la 30.09.2015 în Regiunea vizată (Regiunea 5) situaţia se prezenta în felul următor: Timiş (3576), Arad (1101), Bihor (979), Hunedoara (575), Mehedinţi (338) şi Caraş Severin (387).*

Proiectul este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul din Romania şi Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 12 luni, este de: 1.005.621,88 lei.

 

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea în cadrul proiectului vor fi formaţi şi angajaţi 6 mediatori interculturali, se vor crea reţele judeţene de voluntari şi se vor organiza cursuri de formare pentru reprezentanţii instituţiilor publice din cele 6 judeţe cu atribuţii în domeniul asistenţei migrantilor.

 

Prin acest proiect se urmăreşte:

-       Creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe din Regiunea 5, prin dezvoltarea şi susţinerea unor programe de integrare individualizate precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe.

-       Dezvoltarea şi consolidarea reţelelor de suport locale interinstituţionale pentru facilitarea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe, în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

-       Creşterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunităţile de străini precum şi crearea şi consolidarea unor reţele de voluntari locali în vederea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

 

La evenimentul de lansare vor lua parte reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări Bihor, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu migranţi, reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării, precum şi reprezentanţi ai mediei locale.         

 

Asociația Filantropia Oradea este o organizație non-profit, înființată în 2009, care are ca misiune sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei în lucrarea ei social-filantropică săvârșită pentru oameni și comunitățile lor, în duhul învățăturii creștine. În calitate de organizație eparhială, Asociația Filantropia Oradea este membră în Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Asociația Filantropia Oradea a dezvoltat numeroase servicii și programe adresate tinerilor, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și nu în ultimul rând migranților.

 

În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment vă rugăm să transmiteți confirmarea dvs. până în data de 11 iunie 2016 la următoarele date de contact:

 

Adriana Popa, manager local Centrul Regional de Integrare Oradea – Asociația Filantropia Oradea

Telefon: 0743. 081. 449 / E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

 

 

*Date preluate din ghidul solicitantului, din Anuntul de participare pentru procedura de evaluare si selectie a proiectelor de grant:”situația persoanelor care se încadrează în grupul țintă principal al Obiectivului Specific 2: ”Integrare/Migrație legală” al PN-FAMI, la data de 30.09.2015. ”

 

Detalii privind implementarea proiectului

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social