Locaţia curentă este: Prima pagină / Achiziții / Achizitie Pachete de Alimente

Achizitie Pachete de Alimente

CERERE DE OFERTA

 

Asociatia Filantropia Oradea, cu sediul in Oradea str. Roman Ciorogariu nr.3, județul Bihor, cod postal 410017, cod de înregistrare fiscală nr.25661911, telefon: 0744-647825, e-mail: achizafo@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan, intenționează să achiziționeze prin Cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43 din HG 395/2016, furnizare de produse alimentare în vederea implementării proiectului : Program de sprijin pentru integrarea socio-profesionala si asigurarea serviciilor de locuire tip “Prima camera” pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din judetul Bihor, Cod CPV: 79414000-9 – Servicii de consultanță în gestionarea resurselor umane.

 

Obiectul contractului: furnizare de produse alimentare

Durata contractului: 6 luni cu posibilitate de prelungire

Valoarea maxima estimata: 229.20 ron/pachet * 40 pachete/luna * 6 luni = 55.008 ron fara TVA.

Numarul pachetelor pot varia in functie de luna, respectiv de numarul beneficiarilor inrolati, dar nu va depasi numarul de max 40 pachete/luna.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

Detalii privind derularea contractului:

-        Achizitorul va transmite in scris o comanda scrisa referitoare la numarul de pachete alimentare care se doresc a fi furnizate in luna respectiva.

-        Furnizorul are obligatia de a onora comanda in maxim 5 zile de la data comenzii primite

-        Furnizorul are obligatia de a impacheta produsele alimentare in pachete distincte, intr-un numar egal cu cel din comanda primita.

-        Cu privire la produsele din pachet gen legume-fructe varsate si carne se permite o abatere inferioara de max 5% din cantitatea unitara solicitata, totodata mentionand ca achizitorul nu va plati suplimentar in cazul in care aceste produse depasesc cantitatea unitara solicitata.

-        Furnizorul garanteaza pentru calitatea produselor vandute si furnizate, cu respectarea stricta a termenelor de valabilitate a produselor.

-        Toate produsele furnizate vor avea inscriptionate data expirarii acestora si conditiile de pastrare.

 

In cazul in care sunteti interesat de a incheia un contract in conditiile enumerate, asteptam oferta dvs. conform formularului anexat (in care se regaseste pachetul de produse alimentare detaliat pe tipuri de produse si cantitati).

 

Tinand cont de cele enumerate va rugam sa transmiteti oferta dvs. financiara prin e-mail la adresele achizafo@yahoo.com si lazarlaurentiu@yahoo.com  in cel mai scurt timp posibil, insotit Certificatul de inregistrare sau un certificat ORC in copie din care sa rezulte autorizarea activitatii relevante pentru prezenta achizitie.

 

Descarcă formular de achiziție aici

 

 

 

Cu respect,

Presedinte

Lazar Laurentiu-Ioan

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social