Locaţia curentă este: Prima pagină / Achiziții / Anunț de intenție - produse alimentare

Anunț de intenție - produse alimentare

Nr. 503/B/15.07.2022

 

ANUNT DE INTENTIE

 

Asociatia Filantropia Oradea, cu sediul in Oradea str. Roman Ciorogariu nr.3, județul Bihor, cod postal 410017, cod de înregistrare fiscală nr.25661911, telefon: 0744-647825, e-mail: achizafo@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan, intenționează să achiziționeze prin Cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43 din HG 395/2016, furnizare de produse alimentare în vederea implementării proiectului : Program de sprijin pentru integrarea socio-profesionala si asigurarea serviciilor de locuire tip “Prima camera” pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din judetul Bihor, Cod CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare.

 

Obiectul achiziției: furnizare de produse alimentare

Durata achiziției: 1 lună

Valoarea estimata: 229.20 ron/pachet * 11 pachete = 2292.00 ron fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

Pachet individual va avea urmatorul continut: (vezi documente atațate)

Anunț semnat poate fi descarcat aici

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social