Locaţia curentă este: Prima pagină / Ştiri / Centrul de zi de consiliere și informare

Centrul de zi de consiliere și informare

Serviciul social este înființat și administrat de Asociația Filantropia din Oradea, acreditat conform legislației în vigoare, cu sediul în localitatea Oradea, pe strada Grâului nr. 4A, Oradea, jud. Bihor (în curtea Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci).

Scopul Centrului de zi de consiliere și informare este de a oferi sprijin prin informarea și consilierea persoanelor adulte aflate în dificultate din comunitate.

 

Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor

Solicitanții serviciilor sunt persoane adulte aflate în dificultate din comunitate;

Au domiciliul sau reședința în raza județului Bihor;

Au toate actele necesare pentru îndeplinirea condițiilor de accesare a serviciului, și anume:

Cerere de admitere în centrul de zi cu mențiunea de aprobat / respins – completată și semnată de beneficiar, aprobată sau respinsă de președintele asociației

Copie după certificatul de naștere

Copie după actul de identitate

Adeverință medicală

Act / adeverință de studii (dacă este cazul)

Documente ce atestă venitul persoanei (după caz): adeverință de la locul de muncă / adeverință de la primărie dacă beneficiază de ajutor social etc.

Activități desfășurate:

Activități de informare și consiliere: drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente ce pot duce la creșterea riscului de excluziune socială (violență în familie, delicvență, trafic de persoane), precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării / reintegrării sociale și inserției / reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

Consiliere psihologică individuală și de grup;

Educație extracurriculară: educație pentru sănătate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri și alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii utilitari, orientarea spațio-temporală în comunitate (ex.: locație stații de autobuz, gară, autogară, dispensar medical și spitale, alte ONG-uri de interes, școli, grădinițe, creșe, magazine, diverse instituții publice de interes etc.); legislația în vigoare cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor și a organizării vieții comunitare; rețele de suport existente, inclusiv online, formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare, dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale și a intenției și gândirii pozitive, la adecvarea emoțiilor, la conștientizarea de sine, la evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, la optimizare și dezvoltare personală, la autocunoaștere, activități educație non-formală pentru deprinderea abilităților de viață independentă și pentru integrare socială, etc.

Dobândirea de abilități de viață: de adaptare casnică – programe de educație structurate nonformal, cu activități de grup la centrul de zi și suport materiale pentru abilitare casnică; abilități de adaptare socială care vizează autogospodărirea, gestiunea bugetului personal, autoîngrijire, igienă personală sanitară și de prevenție, socializarea, interacțiunea, spiritul de echipă și participare la comunitate.

Activități de petrecerea timpului liber: participarea activă la realizarea de evenimente sau excursii; orientarea în comunitate pentru participarea la evenimente diverse.

Facilitarea și medierea obținerii actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate, flotant etc.);

Facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională.

Facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;

Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;

 

Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;

 

CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII se încheie între furnizorul serviciului şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal / convenţional al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării / reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare / reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului de zi să efectueze evaluarea / reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa. Contribuția benficiarului este 0 lei, aceasta poate fi modificată prin act adițional la contractual de funizare servicii cu acordul ambelor părți.

Personal de specialitate: asistent social, psiholog, asistent medical, psihopedagog.

 

Date de contact:

 

Asociația Filantropia Oradea

Centru de Zi de Consiliere si Informare

Strada Grâului nr. 4A, Oradea, Bihor

Tel./fax: 0359442727

Mobil: 0744647825 /  0757 438 571

Email: centru@filantropiaoradea.ro

Website: http://stejarulmamvrioradea.mywebcommunity.org/ sau www.filantropiaoradea.ro / 

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social