Locaţia curentă este: Prima pagină / Ştiri / Comunicat de presă

Comunicat de presă

Centre Regionale de Integrare pentru

integrarea refugiaților și migranților în România

 

 Lansare proiect: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”

 

 

- COMUNICAT DE PRESĂ –

 

Oradea

08 Octombrie 2019

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de lansare a proiectului: „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți.

Evenimentul va avea loc în:

Oradea, în data de 15 Octombrie 2019, la Fundația Comunitară Oradea, (noul sediu: str. Republicii, nr. 30, în incinta Crișul Shopping Center) între orele 10:00-14:30.

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

 

Parteneri: Asociația Filantropia Oradea

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAS-SEVERIN

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioadă de 12 de luni este de: 1.145.597,90 lei

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și a resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmăreşte:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Filantropia Oradea, fiind oferite, în mod gratuit servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

 

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 31.12.2018, în România existau 4157 permise de ședere emise pentru beneficiarii unei forme de protecție, respectiv: 2532 pentru statut de refugiat și 1625 pentru protecție subsidiară.

Numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal este de 69.182 de migranți. În județele de interes situația străinilor este următoarea:

  • Bihor - 1405, Arad - 1327, Hunedoara - 561
  • Timiș - 4337, Caraș-Severin - 400,  Mehedinți – 898

 În toate cele 6 județe se observă o creștere a numărului de migranți față de datele din 2016: Arad - 733, Bihor - 1246, Caraș Severin - 333 Hunedoara - 590, Mehedinți - 326, Timiș - 3955.

 

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Marți, 15 Octombrie 2019, în intervalul orar 10:00 – 14:30, la Fundația Comunitară Oradea, (noul sediu: str. Republicii, nr. 30, în incinta Crișul Shopping Center, etaj 1) la evenimentul de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

 

 

 

Adriana Popa

0743 081 449

Manager Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea

Asociația Filantropia Oradea

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

 

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter