Locaţia curentă este: Prima pagină / Ştiri / Rezumat proiect FAMI

Rezumat proiect FAMI

Prezentare Proiect:  Integrare ACUM II- Abordări complexe și unitare pentru migranți”

FAMI 19.01.04 (05) finanțat prin Programul Național - Fondul Azil, Migrație și Integrare

 

Organizatie Aplicant: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri: Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului Județul Timiș, Instituția    Prefectului Județul Caraș-Severin

                  

Locuri de desfăşurare: Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin

Perioadă de implementare: 12 luni – 13 august 2019 - 12 august 2020

Costul total eligibil al proiectului:  1.145.597,90 lei

 

Obiectiv general: Obiectiv general: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată de tip “on stop shop” - prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

 

Obiective specifice:


Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

 

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

 

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacitățiilor profesionale a actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

 

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internatională (BP) și a resortisanților țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrarii în România, asa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

 

Grupul țintă secundar al Regiunii 5 este format din: autorități publice locale (Prefecturi, Primării, AJOFM, CJAS, DGASPC etc), organizații neguvernamentale, mediatorii interculturali și comunitătile de migranși, voluntari implicați în proiect, familiile beneficiarilor proiectului, comunităţile din centrele de cazare, mass-media, sectorul privat, comunitatea locală.

 

 

Rezultate / Indicatori:

 • Aproximativ 200 de RTT si BP vor  beneficia de servicii de informare cu privire la drepturi si obligatii si activitatile si serviciile acordate in cadrul proiectului;
 • Aproximativ 150 de RTT si BP vor  beneficia de servicii de consiliere si asistenta socială individuala, conform unui plan de interventie;
 • Aproximativ 100 de RTT si BP vor  beneficia de servicii de consiliere juridica individuala;
 • Aproximativ 75 de RTT si BP vor  beneficia de servicii de  consiliere in vederea accesarii pietei muncii;
 • Aproximativ 80 beneficiari RTT (50) si BP (30) vor beneficia de activitati educationale, cursuri de limba romana si orientare culturala;
 • Aproximativ 140 beneficiari RTT (100) si BP (40) vor participa la activitati sociale, culturale si recreationale;
 • Aproximativ 80 (BP si RTT) vor beneficia de pachete din care vor fi:  subventionate asigurari de sanatate pentru maxim 6 luni, decontarea serviciilor medicale, tratamente, echipamente medicale, etc;
 • Aproximativ 20 copii vor beneficia de subventionarea costurilor pentru rechizite;

Aproximativ 20 copii vor beneficia de subventionarea costurilor necesare inscrierii la cresa, gradinita, activitati extrascolare, internat, afterschool;

 • Aproximativ 25 beneficiari RTT (15) si BP (10)  vor primi stimulente  financiare pentru finalizarea unor activitati de integrare sociala;
 • Aproximativ 30 beneficiari (BP si RTT) cu nevoi speciale vor primi pachete de urgenta;
 • Crearea si consolidarea de rețele de voluntari în domeniul migrației in cele 2 CRI: Timisoara si Oradea;
 • 1 Sesiune de formare pentru grupul tinta privind dezvoltarea abilitatilor civice, de implicare in procesul de luare a deciziilor publice;
 • Crearea a 4 grupuri de Lucru la nivel local (CRI Oradea si CRI Timisoara);
 • 10 sesiuni de informare a nevoilor grupului tinta in comunitatea locala (CRI Oradea si CRI Timisoara);

 

Activitățile proiectului:

Activitatea nr.1.  Constituirea echipei, activităti de management al proiectului, achiziții și evenimente de deschidere și finalizare proiect;

 

 Activitatea nr. 2 Consilierea socială, juridică şi informarea beneficiarilor, activități de accesare a pieței muncii;

 

Activitatea nr. 3 - Acomodare culturală, activități recreaționale și învățarea limbii române

 

Activitatea nr. 4 -  Asistență materială efectivă

 

Activitatea nr. 5: Consolidarea rețelelor locale interinstituționale, suport comunitar si dezvoltare de abilități civice a migranților

 

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter