Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Anunț de intenție

Anunț de intenție

Privind atribuirea contractelor de închiriere a 2 spatii pentru „Locuința protejata pentru victimele violenței domestice” in cadrul proiectului: “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabi-le la servicii socio-medico-educaționale de calitate”,

Subscrisa, ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORADEA, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.3, județul Bihor, cod de înregistrare fiscală nr. 25661911, telefon: 0259.436.601, e-mail: centru@filantropiaoradea.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan - președinte, prin prezenta anunta publicul interesat cu privire la intenția de a închiria doua spatii (casă, apartament sau cameră cazare), spații pentru găzduire persoane afectate de violenta in familie prin procedura proprie interna privind atribuirea contractelor de închiriere in cadrul proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, pentru o perioadă de 150 zile de cazare ( un loc cazare persoană în cameră dublă).

Informații privind contractul de închiriere: durata contractului de închiriere: 6 luni, data de începere a contractului de închiriere, respectiv darea in folosința: martie 2023

Informații privind transmiterea ofertelor: Adresa de primire a ofertele: ioanrosan@gmail.com.

Factori de evaluare: criteriul prețul cel mai scăzut.

Valoarea fondurilor alocate este de 29.750 lei.

  Întocmit

Ioan Crăciun ROȘAN

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social