Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Anunț recrutare personal

Anunț recrutare personal

ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE DE PERSONAL

 

“Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049.

 

 

1. INFORMAȚII GENERALE:

Asociația Filantropia Oradea cu sediul în Oradea, strada Episcop Roman Ciorogariu nr 3, denumit Partener de Proiect 3 din cadrul proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049, Contract de finanțare nr. 6/27.05.2021/N

Obiectiv principal furnizarea integrată a serviciilor sociale, de asistență medicală, educațională, servicii de ocupare, de locuire etc.., în baza unei abordări sistematice a nevoilor specifice ale populației defavorizate din comunitățile rurale marginalizate.

Conceptul proiectului pornește de la necesitatea imperioasă a creșterii accesului la servicii medico-socio-educationale a populației defavorizate din comunitățile marginalizate din mediul rural, valorifica rezultatele proiectelor si programelor pilotate la nivel național în domeniul serviciilor comunitare integrate și respectă strategiile naționale și reglementările legislative în vigoare referitoare la înființarea centrelor comunitare integrate și la standardele pentru furnizarea serviciilor medico-socio-educationale la nivelul comunităților.

2. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE:

Pentru derularea proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049 , Asociația Filantropia Oradea cu sediul în Oradea, strada Episcop Roman Ciorogariu nr 3, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, în vederea înființării unor echipe, după cum urmează:

-  O ECHIPA MOBILA CU OPERARE ÎN URMĂTOARELE UAT-URI  :ALEȘD, ȘUNCUIUȘ, BRATCA, BOROD ,BULZ,        - având în componență 4 poziții astfel :

-  un medic sau asistent medical,

- un asistent social,

- un psihopedagog,

 -un kinetoterapeut 

Perioada contractată este de 12 luni la o normă de 3 ore zilnic fiecare .

 

5 ECHIPE LOCALE LA NIVELUL URMĂTOARELOR UAT-URI :ALEȘD, ȘUNCUIUȘ, BRATCA, BOROD ,BULZ,

 -având în componență 3 poziții astfel :

 - un asistent medical comunitar,

-  un asistent/referent social,

-  un  consilier școlar

Perioada contractată este de 12 luni la o normă de 3 ore zilnic fiecare

 

- O ECHIPĂ MULTIDISCIPLINARE CONSTITUITĂ LA NIVELUL UAT-BRATCA, având în componență 4 poziții astfel :

- un medic,

- un asistent social,

- un psiholog,

-un  kinetoterapeut,

Perioada contractată este de 11 luni la o normă de 4 ore zilnic fiecare

 

3. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE ȘI RECRUTARE ȘI ATRIBUȚII PRINCIPALE ALE POSTURILOR:

 

A. ECHIPA MOBILA

Echipa de îngrijire mobile :

Medic/asistent; Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ;

 Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educațional); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC.

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor de de furnizare a serviciilor sociale integrate pe teren, in cadrul comunităților si la domiciliul beneficiarilor; Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor incluși în program prin intermediul metodologiei dezvoltate în cadrul proiectului și a instrumentelor dezvoltate în cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fisa personala etc.);Contribuie la identificarea nevoilor beneficiarilor și la elaborarea și implementarea planului de intervenție personalizat în funcție de rezultatul evaluării, beneficiarii vor fi referiți către programul de suport din cadrul proiectului sau către alte servicii de sănătate, corespunzător nevoilor identificate; Acordă servicii de asistență medicală beneficiarilor, corespunzător planurilor de intervenție personalizate, la domiciliul beneficiarilor și în cadrul comunităților; Asigură consilierea medicală a beneficiarilor incluși în program și, după caz, a părinților/aparținătorilor; Susține sesiuni de educație sanitară, educație pentru sănătate, igiena, pentru beneficiari, părinții/aparținătorii/membrii familiilor acestora.

 

Asistent social; Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ; Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educațional); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC.

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor și de furnizare a serviciilor sociale integrate deplasându-se în cadrul comunităților și la domiciliul beneficiarilor; Evaluează statusul si riscul social al beneficiarilor incluși în program prin intermediul metodologiei dezvoltate în cadrul proiectului și a instrumentelor dezvoltate în cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fișa personală etc.);Contribuie la identificarea nevoilor beneficiarilor și la elaborarea și implementarea planului de intervenție personalizat .Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor și de furnizare a serviciilor sociale integrate în cadrul comunităților și la domiciliul beneficiarilor; Acordă servicii de asistență socială beneficiarilor, corespunzător planurilor de intervenție personalizate, la domiciliul acestora; Asigură consilierea socială a beneficiarilor incluși în program și, după caz, a părinților/aparținătorilor/membrilor familiilor GT.

Psihopedagog ; Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ; Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educational); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC.

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare și furnizare a serviciilor sociale integrate la nivelul comunităților și la domiciliul beneficiarilor; Participă la evaluarea, din punct de vedere psihopedagogic, GT incluși în proiect, prin intermediul metodologiei dezvoltate in cadrul proiectului si a instrumentelor dezvoltate în cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fisa personala etc.);Contribuie, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, la identificarea nevoilor GT și la elaborarea și implementarea planului personalizat; Participă la ședințele de lucru periodice ale echipei multidisciplinare; Asigură consilierea psihopedagogică (prin ședințe individuale si de grup) pentru GT și, după caz, prin colaborarea  părinților/tutorilor/membrii familiilor GT; Susține sesiuni de consiliere psihopedagogică acordate GT. Colaborează cu experții științific și din cadrul proiectului si cu echipa de coordonare și implementare, în vederea furnizării informațiilor necesare monitorizării și evaluării activităților.

 Kinetoterapeut ; Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ; Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educațional); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC.

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare și furnizare a serviciilor sociale integrate la nivelul comunităților și la domiciliul beneficiarilor; Participă la evaluarea beneficiarilor incluși în program, în vederea identificării stării și a nevoilor de activități kineto-terapeutice, prin intermediul metodologiei dezvoltate în cadrul proiectului și a instrumentelor dezvoltate in cadrul metodologiei de evaluare ( chestionar, interviu, fisa personala etc); Contribuția la evaluarea GT si la elaborarea planurilor de intervenție personalizate. Furnizează servicii de tip kinetoterapie beneficiarilor proiectului, la domiciliul beneficiarilor; Participă la ședințele de lucru periodice ale echipei multidisciplinare; Colaborează cu experții științifici din cadrul proiectului si cu echipa de coordonare si implementare, în vederea furnizării informațiilor necesare monitorizării si evaluării activităților .

B. 5 ECHIPE LOCALE:

 Asistent medical comunitar. Contract de munca :84 ore/luna , 11 luni: Studii: studii medii, Experiența: <5ani.Abilitati necesare: - cunoștințe in domeniu(formare/educație/management educațional). – cunoștințe legate de comunicare tehnici si metode de diseminare a informațiilor.-bune cunoștințe de limba română. – operare PC :

Participă, alături de membrii echipei comunitare integrate la identificarea activă in cadrul comunităților arondate, a persoanelor vulnerabile cu risc socio-medical, si referirea, in vederea evaluării acestora, către echipele multidisciplinare din cadrul proiectului; Participa la culegerea datelor aferente beneficiarilor si le înregistrează , prin intermediul sistemului online; Participă la organizarea si derularea activităților de informare a populației vulnerabile in cadrul proiectului și de prevenire a bolilor transmisibile/cu grad înalt de mortalitate; Participă la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: mobilizeze populația pentru participarea la activitățile prevăzute in cadrul proiectului; Semnalează cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților in teren si participarea la aplicarea măsurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infecții; Desfășoară alte tipuri de intervenții care sunt in relație cu aria asistenței medicale comunitare sau care țin de responsabilitățile asistentului medical comunitar pentru menținerea stării de sănătate si facilitarea accesului la serviciile medicale pentru persoanele care se confruntă cu sărăcia si excluziunea socială si economică.

 

Asistent social Contract de munca: 84 ore/luna, 11 luni: Studii superioare, Experiența:<5 ani , Abilitați necesare:- cunoștințe in domeniu(formare/educație/management educațional), cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informațiilor, - bune cunoștințe de limba romana, - operare PC.

Participă, alături de membrii echipei comunitare integrate la identificarea activă in cadrul comunităților arondate, a persoanelor vulnerabile cu risc social, de excluziune, urgențe etc, și referirea, in vederea evaluării acestora, către echipele multidisciplinare din cadrul proiectului; Participă la culegerea datelor aferente beneficiarilor și le înregistrează, prin intermediul sistemului online; Participă la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: mobilizează populația pentru participarea la activitățile prevăzute in cadrul proiectului; Realizează evaluarea riscurilor de excluziune social, in primul rând a celor care necesită intervenție de urgență. Desfășoară alte tipuri de intervenții care sunt in relație cu aria asistenței sociale sau care țin de responsabilitățile sociale pentru facilitarea accesului la serviciile sociale pentru persoanele care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială si economică.

 

Consilier școlar Contract de munca 84 ore/luna, 11 luni: Studii superioare, Experiența:<5 ani Abilitați necesare: - cunoștințe in domeniu ( formare/educație/management educațional), - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informațiilor, - bine cunoștințe de limba romana, -operare PC.

Participă, alături de membrii echipei comunitare integrate la identificarea activă in cadrul comunităților arondate, a copiilor cu risc de abandon școlar, excluziune, etc si referirea, in vederea evaluării acestora, către echipele multidisciplinare din cadrul proiectului: Participă la culegerea datelor aferente beneficiarilor si le înregistrează, prin intermediul sistemului online; Participă la organizarea si derularea activităților de informare a populației vulnerabile in cadrul proiectului; Participă la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: mobilizează GT pentru participarea la activitățile prevăzute in cadrul proiectului; Realizează evaluarea riscurilor de excluziune socială, in primul rând a celor care necesită intervenție de urgență; Desfășoară alte tipuri de intervenții care sunt in relație cu aria educațională pentru persoanele care se confrunta cu sărăcia si excluziunea social si economică.

 

C. O ECHIPĂ MULTIDISCIPLINARE -BRATCA

 

Medic , Contract de munca :63 ore/luna  12 luni . Studii : Studii superioare; Experiența:< 5 ani; Abilitați necesare :- cunoștințe in domeniu (formare/educație management educațional); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informațiilor; - bune cunoștințe de limba romana; - operare PC

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor și de furnizare a serviciilor sociale integrate în cadrul centrelor comunitare; Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor incluși în program prin intermediul metodologiei dezvoltate in cadrul proiectului și a instrumentelor dezvoltate în cadrul metodologiei de evaluare ( chestionar, interviu, fisa personala etc); Contribuie la identificarea nevoilor beneficiarilor si la elaborarea și implementarea planului de intervenție personalizat. In funcție de rezultatul evaluării, beneficiarii  vor fi referiți către programul de suport din cadrul proiectului sau către alte servicii de sănătate, corespunzător nevoilor identificate; Acordă servicii de asistență medicală beneficiarilor, corespunzător planurilor de intervenție personalizate; Asigură consilierea medicală a beneficiarilor incluși în program și după caz , a părinților/aparținătorilor; Susține sesiuni de educație sanitară, educație pentru sănătate, igienă, pentru beneficiari, părinții/aparținătorii/membrii familiilor acestora.

 

Asistent social , Contract de munca  63 ore/luna , 12 luni ;Studii: Studii superioare; Experiența:< 5 ani ; Abilitați  necesare : -cunoștințe in domeniu ( formare/educație/management educațional) ; -cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a informațiilor; -bune cunoștințe de limba romana; - operare PC

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor și de furnizare a serviciilor sociale integrate in cadrul centrelor comunitare; Evaluează statusul si riscul social al beneficiarilor incluși în program prin intermediul metodologiei dezvoltate in cadrul proiectului si a instrumentelor dezvoltate in cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fisa personala etc.);Contribuie la identificarea nevoilor beneficiarilor și la elaborarea si implementarea planului de intervenție personalizat, Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare a beneficiarilor de  furnizare a serviciilor sociale integrate in cadrul centrelor comunitare; Contribuie la identificarea nevoilor beneficiarilor și la elaborarea și implementarea planului de intervenție personalizat în funcție de rezultatul evaluării, beneficiarii vor fi referiți către programul de suport din cadrul proiectului său către alte servicii sociale, corespunzător nevoilor identificate; Acordă servicii de asistență socială beneficiarilor, corespunzător planurilor de intervenție personalizate, în cadrul centrelor comunitare;

Asigură consilierea socială a beneficiarilor incluși în program si, după caz, a părinților/aparținătorilor/membrilor familiilor GT,

 

Psiholog , Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ; Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educațional); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC .

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare și furnizare a serviciilor sociale integrate în cadrul centrelor comunitare; Evaluează, din punct de vedere psihologic, GT incluși în proiect, prin intermediul metodologiei dezvoltate in cadrul proiectului 9i a instrumentelor dezvoltate in cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fisa personala etc.);Contribuie, alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, la identificarea nevoilor GT si la elaborarea 9i implementarea planului personalizat;   În funcție de rezultatul evaluării, beneficiarii vor fi referiți către programul de suport din cadrul proiectului sau către alte servicii, corespunzător nevoilor identificate; Participă la ședințele de lucru periodice ale echipei multidisciplinare; Asigură consilierea psihologică (prin ședințe individuale și de grup) pentru GT și, după caz, prin colaborarea cu părinților/tutorilor/membrii familiilor GT; Susține sesiuni de consiliere psihologică acordate GT. Colaborează cu experții științifici din cadrul proiectului și cu echipa de coordonare si implementare, in vederea furnizării informațiilor necesare monitorizării și evaluării activităților.

 

Kinetoterapeut , Contract de munca 63 ore /luna  12 luni ; Studii : Studii superioare ; Experiența:< 5 ani necesare: - cunoștințe in domeniu (formare/educație/management educational); - cunoștințe legate de comunicare, tehnici si metode de diseminare a in formațiilor; -bune cunoștințe de limba romana;- operare PC .

Contribuie la implementarea metodologiei de evaluare si furnizare a serviciilor sociale integrate in cadrul centrelor comunitare; Evaluează beneficiarii incluși în program, în vederea identificării stării și a nevoilor de activități kinetoterapeutice, prin intermediul metodologiei dezvoltate în cadrul proiectului și a instrumentelor dezvoltate în cadrul metodologiei de evaluare (chestionar, interviu, fisa personala etc.);Contribuie la evaluarea GT și elaborarea planurilor de intervenție personalizate Furnizează servicii de tip kinetoterapie beneficiarilor proiectului, în cadrul centrelor comunitare; Participă la ședințele de lucru periodice ale echipei multidisciplinare; Colaborează cu experții științifici din cadrul proiectului și cu echipa de coordonare și implementare, în vederea furnizării informațiilor necesare monitorizării și evaluării activităților.

 

4. DOCUMENTAȚIA DEPUSĂ DE CANDIDAȚI:

 

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține

următoarele documente:

a) cerere de înscriere adresată conducerii Asociației Filantropia Oradea, conform modelului anexat;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

(semnată de candidat);

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate pentru conformitate de către candidat);

d) CV- Europass datat și semnat pe fiecare pagină (Cv -ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide -adresa de email și numărul de telefon);

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului (după caz, copie după carnetul de muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în  specialitatea studiilor, etc.). Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat;

f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni

anterior derulării procedurii de recrutare și selecție de către medicul de familie al candidatului sau de

către unităţile sanitare abilitate;

h) formular de disponibilitate conform modelului anexat;

i) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului anexat;

Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de participare la procedura de recrutare și selecție cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data stabilită pentru susținerea interviului, sub sancțiunea excluderii de la participarea la interviu.

Documentele se depun personal sau se transmit prin poștă/curier/poștă electronică la Asociația Filantropia Oradea, având mențiunea “Dosar pentru ocuparea unui post în afara organigramei în cadrul Proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049,

Actele menționate la lit. b), c) și e), vor fi prezentate în ziua susținerii interviului și în original, de către

candidații declarați admiși la selecția dosarelor, sub sancțiunea excluderii de la participarea la interviu.

Aceeași sancțiune se aplică și în situația în care se constată că există diferențe între documentele depuse în copie certificată de către candidat și originalul acestora.

Dosarele depuse după data limită indicată în anunțul de selecție vor fi respinse.

 

5. MODALITATEA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE:

Recrutarea și selecția persoanelor care își vor desfășura activitatea în proiect se realizează în două etape succesive, după cum urmează:

Etapa 1 -Verificarea și analiza dosarelor depuse de către candidați

Etapa 2 – Interviul candidaților declarați admiși după analiza dosarelor

 

Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se vor afișa/publica la sediul/pe site-ul Asociației Filantropia Oradea, conform calendarului procedurii.

Candidații pot formula contestații cu privire la rezultatele obținute în fiecare etapă în termen de o zi

lucrătoare de la afișarea/publicarea acestora.

 

6. CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE:

Nr. crt

 

Etapa

Data/perioada

Locul desfășurări

1

Depunerea dosarelor candidaților

 

până cel târziu 31

martie 2022 ora 14.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

2

Analiza dosarelor și selecția

candidaților

30 aprilie 2022

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

3

Afișarea/publicarea pe site-ul Asociației Filantropia Oradea a rezultatelor analizei dosarelor și selecției candidaților, www.filantropiaoradea.ro

02  mai 2022

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

4

Depunerea contestațiilor la etapa de analiză a dosarelor și selecție a candidaților

 

06  mai  2022, până

la ora 14.

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

5

Soluționarea contestațiilor;

afișarea/publicarea pe site-ul

www.filantropiaoradea.ro  a rezultatelor soluționării contestațiilor

11 mai 2022 până la ora 16.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

6

Desfășurarea interviului

12 mai 2022 până la ora 10.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

7

Afișarea/publicarea pe site-ul www.filantropiaoradea.ro  a rezultatelor interviului

13 mai 2022 până la ora 14.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

8

Depunerea contestațiilor

formulate cu privire la

rezultatele interviului

16 mai 2022 până la ora 14.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

9

Soluționarea contestațiilor,  afișarea/publicarea pe , site-ul

www.filantropiaoradea.ro a rezultatelor

soluționării contestațiilor precum

și afișarea/publicarea pe site-ul

www.filantropiaoradea.ro a rezultatelor

procedurii de recrutare și

selecție

25  mai 2022 până la ora 14.00

Asociația Filantropia Oradea, Str. Buzăului nr. 2B, jud. Bihor, Tel: 0359/442727  E-mail: centru@filantropiaoradea.ro

 

NOTĂ: angajarea efectivă a persoanelor este condiționată de aprobarea unei notificări de către autoritatea de management competentă.

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter