Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Anunța achiziție autoturism

Anunța achiziție autoturism

ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA, Cod de identificare fiscala: 25661911; Adresa: Strada: Ciorogariu Roman, nr. 3; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:410017; Tara: Romania; Persoana de contact: Laurențiu-Ioan Lazar; Telefon: +40 742014341; Fax: +40 744647825; E-mail:

ioanrosan@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.filantropiaoradea.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului : www.e-licitatie.ro; organizează procedura de achiziție publică Procedură Simplificată pentru achiziția unui Autovehicul transport persoane cu 7 locuri, necesare implementării activității A3.Dezvoltarea si implementarea unui model holistic de furnizare de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor populației defavorizate in cadrul proiectului „Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate” cod proiect PN4049. Criterii de atribuire prețul cel mai scăzut, valoarea totala estimate

fără TVA: 70.000 RON, Cod CPV 34115200-8, Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare  - data si ora locala: 18.02.2022 15:00

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la: (URL)  https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100150609

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social