Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Finanțări / Finanțare incluziune socială

Finanțare incluziune socială

Proiect-pilot - Cooperare intre puterile publice, companii, intreprinderi sociale in domeniul incluziunii sociale si a integrarii

Obiectivele programului

- sa permita dezvoltarea spatiilor permanente de dialog si astfel sa intareasca intelegerea mutuala si de promovare de bune practici;
- sa sensibilizeze lumea afacerilor privind responsabilitatea sociala a companiilor, in particular in comunitatile locale;
- sa propuna solutii eficace problemelor soci-economice pentru fiecare domeniu specific grupului tinta;
- sa produca rezultate masurabile in termeni de integrare a grupurilor vulnerabile, cu o atentie particulara asupra integrarii tinerilor in esec scolar si a tinerilor someri, in societate si pe piata muncii.

 

Solicitanti eligibili

Sunt eligibile pentru finantare: administratiile, autoritatile locale/regionale, asociatiile, federatiile si sindicatele, institutiile din domeniul social.

Proiectele trebuie sa fie dezvoltate de catre parteneriate formate din organizatii/institutii din cel putin 3 state membre; la nivelul fiecarui stat membru din care provin partenerii trebuie sa fie implicate autoritati publice, companii si organizatii din domeniul social.

 

Actiuni finantate:
- dezvoltarea instrumentelor novatoare si metodologiilor; 
- actiuni care vizeaza sa creasca vizibilitatea si sensibilizarea privind economia sociala si responsabilitatea sociala a intreprinderilor;
- formare/informare actiuni/sfaturi; 
- organizare mese rotunde, dezbateri, schimburi de experienta si bune practici; 
- studii de caz incluzand studiile comparative privind situatia in diferite state membre; 
- transfer intre sectoarele, regiunile, tarile in care exista deja instrumente si practici reusite; 
- initiative vizand sa intareasca colectarea, utilizarea si difuzarea informatiilor privind economia sociala: website-uri, buletine info, alte mijloace de comunicare.

Actiunile trebuie sa dureze intre 12 si 18 luni.

 

 

Conditii de finantare
Bugetul alocat este de 1 500 000 milioane euro. Suma pe proiect: maximum 80% din costurile eligibile.

 

Termene limita

Data limita de depunere a aplicatiilor: 8 aprilie 2011 (termenul a fost prelungit fata de 2 martie, data anuntata initial).

 

Formulare și contact:

Website-ul programului

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social