Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Curs de administrator condominii la final

Curs de administrator condominii la final

Asociația Filantropia Oradea este furnizor acreditat de formare profesională continuă pentru diverse profesii, între care și profesia de administrator condominii, necesară angajaților care desfășoară activitate de administrare în cadrul asociațiilor de proprietari, în conformitate cu prevederile legii numărul 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Cursul a deschis până în prezent patru serii de formare a câte 28 de cursanți, iar până în prezent au absolvit cursurile de formare 55 de persoane, care vor administra peste 60 de asociații de proprietari din Oradea.

Pe lângă competențele specifice muncii de administrator, cursanții au dobândit abilități de comunicare și diseminare a informațiilor din domeniul filantropiei, astfel încât activitățile social filantropice inițiate atât de organizația noastră, cât și de alte entități să primească sprijinul asociațiilor de proprietari pentru promovarea în comunitate a acestor inițiative. Deasemenea, pe agenda de informare a cursanților a fost și prezentarea programului de colectare a hainelor uzate prin containerele de colectare instalate în parohiile orădene.

Asociația Filantropia Oradea urmează să organizeze aceste cursuri și în alte localități din Bihor, cum este cazul orașelor Aleșd, Marghita, Beiuș și Salonta.

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter