Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Curs de agent curățenie pentru persoane cu dizabilități

Curs de agent curățenie pentru persoane cu dizabilități

Formarea de abilități și competențe în vederea creșterii șanselor de integrare socială pentru persoanele cu dizabilități, reprezintă obiectivul cheie al ultimei serii de cursuri de formare deschise de parteneriatul de proiect. În acest context, un număr de 28 de tineri cu dizabilități au șansa de a-și îmbogăți cunoștințele și de a-și lărgi orizontul profesional prin intermediul cursului pentru calificarea de agent curățenie organizat în Valea lui Mihai, care se desfășoară sub coordonarea formatorilor Monica Reștea si Adriana Popa, specialiști cu experiență în domenii conexe acestei calificări, dar și domenii cu competență necesară pentru acest grup țintă, precum sanitar, pedagogie, asistență socială, educație nonformală pentru tineret, kineto terapie în vederea recuperării restantului funcțional și utilizarea acestuia în calificările dorite.

Cursul, care se desfășoară pe perioada a 45 de zile, va oferi tinerilor formați șansa de a putea fi integrați în activități specifice societăților comerciale cu activități de curățenie și îngrijirea clădirilor, sau chiar vor oferi șansa realizării acestor activități în cadrul unor ateliere protejate.

Tot in cadrul cursurilor, tinerii cursanți primesc un sprijin material constând în servirea unei mese calde în fiecare zi de curs, la care se adaugă un ajutor financiar sub forma unei subvenții de curs.

Proiectul “Incluziunea activă pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din județul Bihor” se derulează începând cu data de 01.07.2013 și este în curs de derulare. Proiectul este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, AMS Human Resources și Asociația Filantropia Oradea.

Proiectul se adresează unui număr de 250 de persoane cu dizabilităţi din judeţul Bihor şi este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 6, DMI 6.2, având ca obiectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Bihor, în scopul evitării excluziunii lor sociale, a marginalizării şi a discriminării.

Acest obiectiv va fi realizat prin înființarea a 2 Centre de Incluziune Socială, acţiuni de dezvoltare a motivaţiei pentru a ocupa un loc de muncă, furnizarea serviciilor de îngrijire/asistenţă și altele. Principalul rezultat aşteptat al proiectului este angajarea pe piaţa muncii a 21 persoane cu dizabilităţi participante la cursurile de calificare. Pentru mai multe detalii vizitați secțiunea.

 

Reportaj video

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social