Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Curs de lucrător în comerț pentru persoane cu dizabilități

Curs de lucrător în comerț pentru persoane cu dizabilități

Calificarea de lucrător în comerț este una dintre cele mai solicitate calificări pentru persoanele fără ocupație în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru persoanele cu dizabilități, care pot fi mai ușor integrate în astfel de activități, mai ales ca urmare a dezvoltării acestui sector de activitate în mediul virtual, prin intermediul magazinelor on line. Astfel, in perioada iulie – septembrie 2015, are loc în Oradea, la Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane cu Handicap administrat de Fundația de Scleroză Multiplă Bihor, cursul de lucrător în comerț la care participă un număr de 28 cursanți, persoane cu dizabilități locomotorii, mentale și asociate. De menționat este expertiza de curs, asigurată la un nivel de excepție prin intermediul formatorilor sub coordonarea doamnei Bungău Florica, care deține o experiență semnificativă în furnizarea acestui curs.

Cursul, care se desfășoară pe perioada de 45 zile, va oferi tinerilor formați șansa de a putea fi integrați în activități specifice societăților comerciale, sau chiar vor oferi șansa realizării acestor activități în cadrul unor ateliere protejate.

Tot in cadrul cursurilor, tinerii cursanți primesc un sprijin material constând în servirea unei mese calde în fiecare zi de curs, la care se adaugă un ajutor financiar sub forma unei subvenții de curs.

Proiectul “Incluziunea activă pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din județul Bihor” se derulează începând cu data de 01.07.2013 și este în curs de derulare. Proiectul este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, AMS Human Resources și Asociația Filantropia Oradea.

Proiectul se adresează unui număr de 250 de persoane cu dizabilităţi din judeţul Bihor şi este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 6, DMI 6.2, având ca obiectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Bihor, în scopul evitării excluziunii lor sociale, a marginalizării şi a discriminării.

Acest obiectiv va fi realizat prin înființarea a 2 Centre de Incluziune Socială, acţiuni de dezvoltare a motivaţiei pentru a ocupa un loc de muncă, furnizarea serviciilor de îngrijire/asistenţă și altele. Principalul rezultat aşteptat al proiectului este angajarea pe piaţa muncii a 21 persoane cu dizabilități participante la cursurile de calificare. Pentru mai multe detalii vizitați secțiunea despre proiect.

 

Pagina web de proiect:

www.proiectincluziunebihor.ro

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social