Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Formare profesională pentru șomeri de lungă durată

Formare profesională pentru șomeri de lungă durată

Oferit în cadrul proiectului intitulat ”Spune Stop inactivității” POSDRU/125/5.1/S/131155

Cu binecuvântarea Presfințitului părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Asociația Filantropia Oradea a demarat proiectul cu finanțare europeană intitulat: ”Spune Stop inactivității”, un proiect de formare profesională pentru 288 șomeri de lungă durată și persoane fără ocupație din Regiunea NV, care vor fi calificate gratuit în meseriile de infirmier, îngrijitoare copii, îngrijitoare bătrâni și lucrător în comerț.

Ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod cu numărul 373/18 februarie 2014, privind derularea programelor Federației Filantropia și prin care se adresează, citez, ”rugămintea de a coopera mai intens, pentru a avea rezultate mai bune și pentru a asigura continuitatea programelor începute”, sectorul social-filantropic al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei desfășoară permanent activități de identificare a oportunităților de colaborare și dezvoltare permanentă a Centrului de Resurse Filantropia (CRF), inițiat în cadrul Proiectului Forte. Astfel,  în baza unei evaluari privind potențialul de dezvoltare al CRF, care în prezent deține un număr de 4 formatori proprii și un număr de 5 formatori colaboratori, o autorizare pentru furnizarea de formare profesională continuă, peste 10 sesiuni de curs realizate în ultimele 12 luni cu un număr total de peste 200 de cursanți din cuprinsul Eparhiei Oradiei, pentru teme de curs din sfera socio-educativă, cum sunt managementul voluntariatului, competențe sociale și civice, specializare pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav, educație nonformală pentru copii și tineri, cursuri ECDL, cursuri de limbă română și cursuri de limbă coreană, de curând am dori să Vă prezentăm posibilitatea de a dezvolta un proiect de formare profesională continuă realizat în cadrul rețelei centrelor de resurse inițiate de proiectul Forte.

Proiectul intitulat ”Spune stop inactivității!” este un proiect ce va avea finanțare europeană, având ca scop furnizarea de cursuri de formare profesională continuă pentru persoane fără ocupație și facilitarea unui loc de muncă pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni, cu implicarea a trei dintre centrele de resurse dezvoltate în cadrul proiectului Forte, gestionate de următoarele organizații partenere: Fundația Solidaritate și Speranță de la Iași, Episcopia Severinului și Strehaiei, dar și un partener extern rețelei de centre de resurse a Federației Filantropia, Asociatia Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare.

 

Obiectivele propuse de proiect sunt următoarele:

Obiectivul general este îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive. Prin obiectivul general, de îmbunătățire a capacității de ocupare a șomerilor de lungă durată si a persoanelor inactive, se vor obține efecte durabile asupra grupului țintă (someri de lungă durată și persoane inactive):

 • îmbunătățirea nivelului de informare asupra posibilităților de ocupare existente;
 • diminuarea obstacolele existente cu privire la accesul pe piața muncii, la obținerea de asistență și consiliere de către persoanele aflate în șomaj de lungă durată, intrate în capcana inactivității;
 • diminuarea unor atitudini negative legate de șomajul de lungă durată, de natura psihologică generate de conștientizarea pierderii poziției sociale, de existență a unui sentiment de respingere și a unui respect de sine scăzut;
 • creșterea nivelului de informare asupra capacităților proprii de a ocupa un loc de muncă sau de a urma un curs de formare profesională;
 • creșterea nivelului de încredere în sine, de cunoaștere a capacităților proprii, dezvoltarea însușirilor necesare pentru a ocupa mai ușor un loc de muncă;
 • stabilirea unui traseu profesional împreună cu profesioniști în domeniul consilierii în carieră;
 • îmbunătățirea nivelului de cunoștințe profesionale în domenii cerute de piața muncii;
 • creșterea nivelului de certificare și, ca și consecință, a ocupabilității persoanelor din grupul țintă;
 • creșterea nivelului de cunoștințe în privința egalității de șanse și de gen și respectarea diversității;
 • facilitarea accesului la informare și la resurse pentru potențialii antreprenori;
 • creșterea independenșei financiare prin auto-ocupare;
 • creșterea posibilității de valorificare a întregului lor potențial de dezvoltare profesională și umană;
 • creșterea pe termen lung a veniturilor persoanelor angajate ca urmare a proiectului;

 

Persoanele din grupul țintă vor deveni mai conștiente de oportunitățile reale oferite de piața muncii, vor deveni mai încrezători în sine, mai adaptabili si motivați, cu efecte directe asupra reorientării lor din situația de șomeri de lungă durată sau de persoane inactive în activități productive, cu efecte benefice atât asupra lor cât și asupra comunităților din care provin.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. îmbunătățirea nivelului de informare și consiliere profesională individuală și de grup pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest si Nord Vest;

 

OS2. îmbunătățirea nivelului de informare și consiliere profesională personalizată în funcție de specificul grupului țintă în aspecte privind egalitatea de gen, șanse și respectul diversității pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest si Nord Vest;

 

OS3. îmbunătățirea nivelului de cunoștințe profesionale teoretice și practice în domenii cerute de piața muncii pentru 882 persoane din grupul țintă din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;

 

OS4. creșterea contactelor directe cu angajatorii și a șanselor de ocupare pentru 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest;

 

OS5. creșterea nivelului de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 224 persoane din grupul țintă din Regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest. Proiectul va avea un caracter integrator asupra grupului țintă și propune consilierea, informarea profesională și medierea pentru un număr de 968 persoane, din care 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest, precum și formarea profesională (inițiere, calificare și specializare) pentru un număr de 882 persoane (91% din grupul țintă), din mediul urban și rural, din urmatoarele județe: Iași, Neamț, Botoșani, Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Mehedinți, Gorj și Dolj, în urmatoarele meserii: operator introducere și validare date, competențe TIC, lucrător în alimentație, ospătar, patiser, lucrător comercial, agent de turism, lucrător social, îngrijitoare persoane cu dizabilități, infirmieră, îngrijitoare copii, îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social