Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Oferta formare Federatia Filantropia

Oferta formare Federatia Filantropia

Centrul Național pentru Formare Continuă „DUMITRU STĂNILOAE”

În cadrul Proiectului FORTE, prin Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” se vor desfășura o serie de cursuri cu tematici și subiecte diverse care se adresează personalului angajat al eparhiilor și unităților bisericești (protopopiate, parohii, mânăstiri, centre social-filantropice, etc), clerical, neclerical sau personal administrativ, precum și personalului ONG-urilor eparhiale sau partenere ale eparhiilor în diferite activități social-filantropice, misionar-pastorale și cu tineretul.

 

În acest moment, Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” are autorizate un număr de 11 cursuri de perfecționare, după cum urmează: Competenţe antreprenoriale, Manager proiecte, Formator, Competenţe de învăţare, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Antreprenor în economia socială, Asistent relaţii publice şi comunicare, Specialist în activităţi de lobby, Expert achiziţii publice, Contabil, Manager resurse umane.

 

De asemenea, în portofoliul proiectului se mai află și cursul de perfecționare pentru Dezvoltare competențe sociale și civice livrat împreună cu partenerii din proiect, cursul pentru Managementul serviciilor social-filantropice dezvoltat și livrat de experți din echipa de proiect, cursul pentru Strângere de fonduri și cursul pentru Managementul voluntarilor .

Pe lângă acestea, se află în lucru autorizarea cursului de calificare pentru Lucrătorul social.

 

BENEFICII:

în timpul proiectului cursurile sunt gratuite și se asigură cazare și masă; pentru cursurile autorizate ANC, participanții care promovează examenul final primesc certificare ANC.

 

CALENDARUL CURSURILOR

În prima etapă se organizează grupe de participanți pentru următoarele cursuri: Expert achiziții publice, Dezvoltare competențe sociale și civice/lucrul în echipă, Manager resurse umane, Manager proiect, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Managementul voluntarilor, Managementul serviciilor social-filantropice/modul începători și Strângere de fonduri.

 

CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

– 28 participanți / serie, durata cursului este de 5 zile

Achiziția de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri publice/structurale și de coeziune se face cu respectarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul autorizat ANC Expert Achiziții publice (cod COR 241940) organizat de Federația Filantropia propune dobândirea sau îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul achizițiilor publice, în vederea aplicării corecte a prevederilor legislative.

Cursul se adresează angajaților din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic, membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse și serviciile autorităților contractante care efectuează achiziții publice, dar și firmelor private care beneficiază de finanțări europene și care trebuie să realizeze achiziții publice conform legislației in vigoare.

SCOP: Să dezvolte competențe de Expert Achiziții Publice

 

Competente dobândite:

La finalul cursului, fiecare participant va avea capacitatea de a:


 1. Folosi corect legislația și terminologia de specialitate;
 2. Descrie domeniile de aplicare a achizițiilor publice;
 3. Selecta legislația aplicabila fiecărei achiziții;
 4. Elabora strategia de achiziții publice și de a realiza planificarea anuală a achizițiilor publice;
 5. Cunoaște principiile elaborării cerințelor de selecție si elaborare a caietului de sarcini;
 6. Comunica cu ofertanții
 7. Elabora documentația de specialitate și de a administra derularea procedurilor de achiziții;
 8. Analiza, interpreta și evalua ofertele depuse, atribuirea contractului de achiziție publică și gestionarea contestațiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;
 9. Oferi consultanta de specialitate cu privire la soluții pentru optimizarea planurilor de achiziții și realizarea acestora potrivit necesităților întocmai și la timp și soluții.


CURS DEZVOLTARE COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

– 20 participanți /serie, durata cursului este de 4 zile

Competenţele cheie comune mai multor ocupaţii sunt cele care aduc beneficii atât pe plan personal cât şi profesional şi vin în sprijinul activităţilor pe care le desfăşurăm în orice domeniu de activitate, indiferent de nivelul profesional, statusul social, rolul sau funcţia deținută.

Partea cea mai însemnată a competenţelor sociale şi civice include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a fi tolerant, de a exprima şi înţelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere şi de a empatiza. Ele ne ajută să apreciem diversitatea şi respectul pentru alţii, să fim pregătiți atât pentru a depăşi prejudiciile dar şi pentru a gestiona un compromis.

Pe baza lor putem să fim capabili să gestionăm situaţiile de stres şi frustrare, să le exprimăm într-un mod constructiv şi să distingem între sferele personale şi profesionale. Competenţele sociale se bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate.

Competente dobândite:

La finalul cursului, fiecare participant va avea următoarele abilități:

 • Abilități de a comunica eficient și de a înțelege rolul comunicării în activitatea interumană și interorganizațională;
 • Capacitatea de a comunica eficient și de a gestiona procesul de lucru în echipă, înțelegând strategiile pentru stabilirea încrederii și a productivității echipei;
 • Va putea descrie elementele ce definesc o echipă eficientă și de a evidenția rolul grupului în realizarea sarcinilor;
 • Va putea organiza întâlniri de lucru eficiente;
 • Va putea identifica tipul rolului asumat în cadrul echipei;
 • Va demonstra abilități de analiză și înțelegere a contextul problemei pentru identificarea și analiza soluțiilor posibile;
 • Va înțelege ce înseamnă luarea deciziei, implementarea și evaluarea efectelor deciziei;
 • Va înțelege conceptul de Leadership și necesitatea folosirii acestuia;
 • Va avea capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (asertivitate, a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă)

 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIAL-FILANTROPICE

– 18 persoane/serie, durata cursului este de 3 zile

Acest modul de formare se derulează pe parcursul a trei zile de lucru și se adresează preoților și angajaților eparhiilor care doresc să dobândească informații necesare pentru înființarea unor servicii social-filantropice la nivel de parohie, protoierie sau organizație nonguvernamentală care lucrează cu binecuvântarea eparhiei.

La finalul cursului participanții vor putea descrie etapele procesului de oferire de servicii social-filantropice și rezultatele de atins, vor putea realiza o analiză de nevoi și de resurse și vor putea descrie modalități de sprijinire social-filantropică a membrilor comunității în care activează.

De asemenea, participanții vor putea descrie principalele tipuri de beneficiari de servicii social-filantropice, arătând înţelegerea diferențelor dintre furnizarea de servicii sociale acreditate şi oferirea de servicii social-filantropice neacreditate și vor avea experienţa alcătuirii unui plan de înființare a unui serviciu social-filantropic.

Un alt obiectiv este legat de identificarea resurselor principale pe care comunitatea le poate pune la dispoziție, respectiv realizarea primului pas prin construirea unui grup de lucru care să se implice în dezvoltarea și susținerea serviciilor și să fie alături de preot.

Cursul propus de echipa proiectului FORTE folosește exemple de bune practici identificate într-o etapă anterioară a proiectului, atunci când s-a realizat evaluarea organizațională, referințe din albumul „Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituțiilor social-filantropice înființate și administrate de Biserica Ortodoxă Română", apărut anul acesta la Editura BASILICA, sau din alte proiecte în care Federația Filantropia este implicată.

 

Contact aici


Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social