Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Adunarea generală a Federației Filantropia

Adunarea generală a Federației Filantropia

București, 24-26 aprilie 2012

În perioada 24-26 aprilie s-au desfăşurat, la Palatul Patriarhiei, lucrările Adunării generale a Federaţiei Filantropia, informează Ziarul Lumina. Pe 24 aprilie, în prima parte a zilei, a avut loc întâlnirea membrilor Consiliului director al Federaţiei, organul executiv de conducere al organizaţiei. În a doua parte a zilei, în cadrul procesului de planificare strategică al Federaţiei, a început un exerciţiu de culegere de date, cu participarea tuturor membrilor Adunării generale şi care a continuat pe tot parcursul celei de-a doua zile, sub coordonarea unui expert facilitator.

Joi, 26 aprilie, s-a desfăşurat sesiunea ordinară a lucrărilor Adunării generale, prezidată de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal. În prima parte a sesiunii de lucru au fost prezentate şi aprobate rezultatele financiare ale anului 2011 şi s-a aprobat bugetul pentru anul 2012. De asemenea, au fost prezentate şi aprobate rapoartele de activitate ale organismelor de coordonare.

În partea a doua, luându-se în considerare prevederile statutare cu privire la mandatul organelor de conducere şi faptul că au trecut patru ani de la constituirea primului Consiliu director, s-a procedat la alegerea şi confirmarea noii componenţe a acestui Consiliu, care va funcţiona pentru următorii patru ani. Pentru ca organizaţiile din cadrul Federaţiei să aibă o cât mai bună reprezentare în cadrul acestui organism, la alegerea membrilor s-a ţinut seama de reorganizarea mitropoliilor din cadrul Patriarhiei Române. O hotărâre importantă o reprezintă modificările aduse statutului Federaţiei cu privire la preşedintele Adunării generale. În acest sens s-a aprobat ca preşedinţia să fie asigurată prin rotaţie, cu mandat de un an, de către unul dintre membrii Consiliului director. La baza propunerii au stat modelele de prezidare ale unor organisme europene şi naţionale.

Astfel, în conformitate cu această hotărâre, noul preşedinte al Adunării generale a Federaţiei este pr. consilier Narcis Constantin Axinte, care reprezintă în Consiliul director organizaţiile de pe cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi, în acelaşi timp, este şi preşedintele Fundaţiei 'Solidaritate şi Speranţă' de la Iaşi.

La finalul lucrărilor, a fost aprobată iniţierea unui plan de dezvoltare a relaţiilor Federaţiei, atât la nivel interortodox, cu organizaţii similare din ţările ortodoxe-surori, cât şi la nivel interconfesional, cu organizaţii aparţinând celorlalte culte creştine din ţară şi de peste hotare. În procesul de dezvoltare a acestor relaţii va fi o prioritate implicarea în proiecte comune în folosul celor nevoiaşi.

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social