Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Cursa Ratustelor, 4 iunie 2011

Cursa Ratustelor, 4 iunie 2011

Un eveniment de promovare a valorilor familiei şi de sprijinire a cauzelor filantropice

Cursa răţuştelor face un apel de participare către toate parohiile şi comunităţile care doresc să scoată familia din rutina modernă, acolo unde internetul izolează membrii familiei, dealtfel aflaţi sub acelaşi acoperis, acolo unde problemele de serviciu constituie adesea motiv de renunţare la viaţa de familie, acolo unde televizorul instalează suficienţa în materie de divertisment iar activităţile în aer liber, în comunitate, cu însoţirea familiei, sunt din ce în ce mai greu de găsit pe agenda familiei contemporane. Înainte de duminica părinţilor, "sâmbăta răţuştelor" aduce un prilej de bucurie în familie, de renunţare la această rutină modernă, de participare la viaţa comunităţii, de solidaritate şi filantropie pentru diverse cauze create chiar de membrii comunităţii.

În acest cadru, comunităţile din parohii pot realiza mici iniţiative practice de participare comunitară, care aduc pulsul străzii mai aproape de credinţă şi sufletul omului mai aproape de nevoile comunităţii. Parohiile care doresc să participe pot să ne contacteze pentru detalii la tel: 0744/647825.

 

Iată câteva detalii despre Cursa Răţuştelor:

 

Agenda evenimentului:

12.00 - Deschiderea parcului pentru copii și a expoziției;

15.30 - Program artistic (Fanfara militara, Orchestra de Suflători Varadinum din Oradea);

16.00 - Ștafeta ciclistă Rotary, ediția a doua;

17.00 - Cursa rățuștelor.

 

 

 

1. Secțiunile de concurs incluse în eveniment:

Cursa rățuștelor mici;

Cursa rățuștelor mar;

Ștafeta Ciclistă Rotary;

 

2. Cine poate participa la această cursa rățuștelor?

La această cursă (oricare dintre secțiuni) poate participa orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care intră în posesia biletului de concurs înseriat și ștampilat, distribuit contra cost de către reprezentanții acestei inițiative. O lista a punctelor de desfacere a biletelor aici.

 

3. Modul de participare la cursa rățuștelor, completarea și validarea biletelor de concurs

Pentru a putea participa la concurs este necesară achiziționarea unuia sau a mai multor bilete de concurs înseriate și ștampilate, distribuite contra cost (5 lei pentru fiecare talon) de către echipele mobile de voluntari ai inițiativei, care se deplasează în instituții, și la standurile special amenajate din Piața Independeței, în zilele de 30.05-04.06 iunie.

La finalul cursei, rățușca ce va trece prima linia de sosire este declarată câștigătoare, și implicit și posesorul biletului de concurs cu numărul pe care îl are rățușca respectivă.

Câstigatorul trebuie să se prezinte cu acest bilet la standul special amenajat, la punctul de sosire, în parcarea din Piața Independenței, în momentul anunțării câștigătorului cursei. În cazul în care câștigătorul nu este de față, (sau dacă nu se prezintă în maxim 15 minute la stand) acest număr este anulat urmând ca premiul să revină posesorului biletului care are numărul răţuştei următoarea sosită. Procedeul se va repeta până la găsirea câștigătorului dintre cei prezenți și se va reitera pentru toate premiile puse în joc de către organizatori. La concurs se poate participa cu oricâte bilete.

Cursa rățuștelor începe la ora 17:00, în Piața Independenței, în parcarea din fața Primăriei Oradea, însă parcul cu jocuri și activități de agrement este deschis începând cu ora 12:00.

Pentru a fi valabile, biletele de concurs trebuie să fie originale, integrale; biletele de concurs incomplete, cu ștersături, cu date greșite și/sau ilizibile nu vor fi luate în considerare la decernarea premiilor, urmând a fi anulate de comisia de validare.

Biletele de concurs care nu sunt originale (copii xerox, documente refăcute la imprimantă) nu vor participa la concurs și vor fi anulate de îndată ce se va constata lipsa autenticității. Persoanele care prezintă astfel de bilete de concurs pot fi trase la răspundere în condițiile legii.

 

4. Anunţarea câştigătorilor

Anunțarea câștigătorilor se va desfășura la standul special amenajat, in zona de sosire a rățuștelor, în Piața Independenței, în prezența unei comisii formate din 3 reprezentanți desemnați de Clubul Rotary, Districtul  Rotary 2241 și Rețeaua Evantai.

Anunțarea câștigătorilor va avea loc în data de 04 iunie 2011, ora 18.30, iar lista cu aceștia va fi afișată pe paginile webwww.cursaratustelororadea.ro și www.duckraceoradea.ro

Organizatorii pun la dispoziția participanților 3 premii pentru locul I, II, III, precum și alte premii speciale.

Pentru premiile oferite vezi secțiunea premii.

 

5. Înmânarea premiilor

Premiile se vor acorda la standul special amenajat, în Piața Independenței, prin eliberarea diplomei si a procesului verbal, urmand ca in zilele urmatoare sa fie ridicate premiile efective.

Pentru eliberarea premiului căștigat este necesară:

Prezentarea biletului de concurs și a unui act de identitate valid al participantului înscris (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport); Aceste documente se vor prezenta în original.

În cazul persoanelor juridice, în momentul ridicării de numerar, se va prezenta și o procură autentificată de către un notar public și semnată de reprezentantul legal al firmei câștigătoare. Acesta trebuie să semnez procesul verbal de predare – primire a premiului. Premiul se poate ridica personal de către câștigător.

 

Precizări:

Persoana care are numărul rățuștei câștigătoare și  nu se prezintă în termen de maxim 15 minute de la comunicarea rezultatelor pentru ridicarea premiului va decăde din dreptul de a revendica bunurile câștigate, tragerea la sorți a acestora fiind invalidată; numărul de serie se va anula reluând ordinea celor rămase.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor, la înmânarea premiului acesta va fi însoțit de un părinte sau tutore legal.

În cazul persoanelor juridice câștigătoare, bunurile vor intra în proprietatea acestora și nu a persoanei fizice desemnate ca reprezentant al acestora.

 

6. Alte precizări

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru biletele care conțin date incorecte, ilizibile și/sau incomplete, pentru biletele deteriorate sau nedepuse în termenul stabilit prin prezentul regulament.

Organizatorii dețin toate drepturile de editare, publicare și utilizare a informațiilor și imaginilor participanților la această campanie și a câștigătorilor ei.

Organizatorii vor face publice informațiile privind numele câștigătorilor, premiile acordate și orice alte date pe care le consideră necesare.

Participanții la această acțiune subscriu la respectarea regulilor din prezentul regulament prin completarea talonului de participare.

Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant de la echipele mobile de voluntari sau de la standurile de vânzare aflate în Piața Independenței, în zilele de 2,3 și 4 iunie, și pe www.cursaratustelororadea.ro și www.duckraceoradea.ro.

Sumele de bani ce fac obiectul premiilor sau produsele aferente, pot fi înmânate și la o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu câștigătorul, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data concursului.

 

Reacţii de presă

www.oradepress.ro

www.bihorstiri.ro

www.borciu.wordpress.com

www.cristv.ro

www.bihoreanul.ro

www.I-velo.ro

www.bihon.ro

www.oradeamea.ro

www.doxologia.ro

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social