Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Program persoane cu dizabilităţi / Birou Unic de Angajare persoane cu dizabilitati / Conferința regională de incluziune socială

Conferința regională de incluziune socială

Realizată în cadrul proiectului RESCUE

Galerie foto

În data de 30 iulie 2013, la Oradea, a fost organizată CONFERINȚA REGIONALĂ “Economia socială: exemple și bune practici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectului RESCUE – Înființarea unei Rețele de Economie Sociale destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități, pornind de la experiențe și bune practici în Uniunea Europeană”. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) - Investeste în oameni!, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)2007-2013; Axa prioritară;: 6 - “Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenție: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”.

Seria prezentărilor a fost deschisă de doamna Silvia Ursu (ONPHR), cu o descriere succintă a proiectului, urmată de prezentările partenerilor: din partea SC EURO – LINK CONSULTANTS SRL domnul Mimis Ravanis a vorbit despre Economia socială, o premisă de integrare pe piața muncii, servicii suport pentru persoanele cu dizabilități, doamna Valentina Alexandrescu, expert formare profesională din partea CREFOP Formarea persoanelor cu dizabilități și provocările pe piața muncii și  Bianca Pricop Sălăgean, expert coordonator și Trifu Suciu Dorina, expert implementare au prezentat Povești de succes: de la legislație la practică.

Din partea partenerului local, Asociația Filantropia Oradea, domnișoara Simona Abrudan a făcut o scurtă prezentare a Biroului Unic Oradea, a serviciilor oferite și rezultatelor obținute de la înființarea biroului în luna martie a anului trecut până în prezent.

La finalul conferinţei, participanţii au fost invitaţi la o dezbatere pe marginea tuturor temelor prezentate.

În rândul partipanților, în număr de 60, s-au numărat atât colaboratori Unic și parteneri locali ai Biroului dar și ai Asociației Filantropia precum DGASPC Bihor, AJOFM, Instituția Prefectului și Consiliul Județean și reprezentanți ai ong-urilor și beneficiarii acestora care au fost incluși în proiect precum Asociația Româno Germană Alsterdorf, Asociația Handicapaților Psihici sau Fundația de Scleroză Multiplă SM Bihor.

Tot în cadrul conferinței au fost înmânate diplomele participanților cursurilor de formare din cadrul proiectului. Reamintim că prin proiectul RESCUE au beneficiat de formare profesională un număr de 60 de persoane cu dizabilități din județul Bihor. Tot printre realizările Biroului Unic de Angajare se numără informarea unui număr de 700 de persoane cu dizabilități din județul Bihor și județele limitrofe Sălaj și Alba despre serviciile oferite și despre proiectul RESCUE, selectarea și evaluarea în vederea plasării pe piața muncii a unui număr de 97 de beneficiari și orientarea și consilierea unui număr de 73 de beneficiari ai Biroului.

 

Despre RESCUE

Proiectul RESCUE - Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” este implementat de către Federaţia ONPHR - Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC; NCDP - CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI din Grecia; Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională” – CREFOP şi SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului RESCUE - Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” este consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu, în vederea dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanele cu dizabilităţi, prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piaţa muncii.

Prin implementarea proiectului RESCUE - Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” se oferă oportunităţi reale de tranziţie pentru a sprijini accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii şi nu doar în atelierele protejate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului RESCUE - Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” sunt: Creşterea nivelului de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi prin analize şi studii specifice; Creşterea nivelului de informare şi conştietizare a grupului ţintă, cu privire la conceptul şi beneficiile economiei sociale (ES) pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi; Înfiinţarea Centrului de Resurse în Economia Socială, în vederea susţinerii dezvoltării Reţelei de Economie Socială; Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor resursei umane implicate în susţinerea reţelei de economie socială (specialişti, manageri şi formatori în economia socială); Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6, prin crearea R.E.S. (Reţeaua de Economie Socială) de cooperative sociale şi servicii adaptate de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin intermediul acestor servicii şi activităţi de analiză, conştientizare şi instruire privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse, proiectul creează şi oferă mijloacele necesare pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive.

Prin intermediul parteneriatului transnaţional cu organizaţii cu vastă experienţă în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi am transferat în România cunoştinţele şi bunele practici necesare creşterii capacităţii specialiştilor serviciilor de economie socială înfiinţate prin acest proiect.

Tag-uri dizabilitate
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social