Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Program persoane cu dizabilităţi / Subiecte pe dizabilităţi / Scleroza multipla / ID Oradea - cercetare sociologică

ID Oradea - cercetare sociologică

Inițiativă civică pentru persoanele cu dizabilități
Programul ID Oradea invită persoanele cu dizabilități la implicare pentru îmbunătățirea calității vieții lor
Programul Integrare DizAbili Oradea, pe scurt Programul ID Oradea, dorește să dea contur mai pronunțat identității persoanei cu dizabilități la nivel comunitar, în sensul egalității de șanse și pentru o mai reală și bună integrare comunitară a acestora, motiv pentru care a deschis în luna mai 2021 o inițiativă civică de formulare a unei politici publice locale dedicate integrării persoanelor cu dizabilități. Astfel, începând cu data de 16 iulie 2021 și până în luna decembrie 2021 sunt organizate o serie de întâlnire dintre persoanele cu dizabilități cuprinse în acest program și persoanele afectate de dizabilitate din Oradea și Bihor. Pe lângă obiectivele de diseminare a informației privind Programul ID Oradea, persoanele afectate de dizabilitate care se înscriu în această inițiativă sunt invitate să completeze chestionare tematice cu privire la locuire, sănătate, educație și muncă, socializare și integrare, chestionare care vor fundamenta propunerea de politică publică locală cu privire la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilități, dar și aparținătorii persoanelor cu dizabilități sunt invitate să se înscrie în această inițiativă prin completarea chestionarelor tematice publicate online. Primul din cele 4 chestionare, este dedicat temei ”locuirii persoanei cu dizabilități” și poate fi completat online la adresa: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform...
Obiectivul demersului civic este de a oferi părinților cu copii cu dizabilități un program pentru pregătirea copiilor acestora pentru viața independentă, după ce părinții lor nu vor mai fi. Inițiativa de politică publică locală ar urma să obțină pentru persoane cu dizabilități un acces mai facil la asistență în comunitate prin servicii sociale de tipul asistență la un domiciliu adaptat, asistență personalizată cu asistent personal profesionist sau asistență în locuințe protejate, acestea fiind servicii preferate ca alternativă la centrele rezidențiale care conduc la scăderea calității vieții persoanei cu dizabilități și la segregare, fie aceasta și pozitivă. De asemenea, acest demers îți dorește să mai obțină o abordare integrată a modelului de furnizare a serviciilor, cu referire atât la domenii diferite de activitate și asistență (social, medical, educațional, etc), cât mai ales la implicarea instituțională, solicitând instituțiilor de la nivel local, dar și partenerilor de referință din comunitate, o implicare mai activă.
Inițiativa locală este expresia colaborării între toate părțile afectate, atât persoana cu dizabilități și aparținătorii acestora, în mod direct sau prin intermediul organizațiilor de reprezentare, cât și instituții publice de referință și furnizori de servicii pentru persoana cu dizabilități și nu în ultimul rând instituții universitare, care oferă expertiza de cercetare, necesară în acest demers comunitar. Astfel, sub aspect formal au fost încheiate acorduri de colaborare care să asigure atât un parcurs procedural concret spre materializarea unui program în beneficiul persoanei cu dizabilități, cât și asigurarea susținerii din partea tuturor părților afectate. În urma acordurilor de colaborare inițiativa a primit susținere largă din partea partenerilor publici, cum sunt: Primăria Oradea (DAS Oradea), AJOFM Bihor, IJP Bihor și nu în ultimul rând DGASPC Bihor, care are calitate de promotor al acestei inițiative. Între organizațiile dedicate persoanelor cu dizabilități inițiativa se bucură de susținerea următoarelor structuri asociative: Asociația ”Nu ești niciodată singur”, Asociația Down Oradea, Asociația SOS Autism, Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Națională a Surzilor din România, Asociația Deficienților Locomotori Bihor, Fundația Ruhama, Fundația Motivation, Fundația Româno-Germană Alsteldorf.
Acest demers este conectat la planul de implementare a politicilor Uniunii Europene în domeniu, fiind fundamentat de documentele programatice atât de la nivel comunitar, cât și național. Astfel, Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, respectiv Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020. Astfel, obiectiv specific 1.4 (OS.1.4), precizează următoarele angajamente: ”Furnizarea de servicii de sprijin pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în sistem integrat cu servicii educaționale, de sănătate și altele, în vederea dezvoltării personale și a tranziției de la servicii rezidențiale către servicii comunitare 2016-2020”. De asemenea, OS.2.8. ”Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiale către servicii în comunitate”. Cap.VI: OS.3: Asigurarea de servicii integrate în comunitate, OS.3.1. este inclus următorul angajament: ”Dezvoltarea/înființarea de servicii care acordă în sistem integrat: servicii de sănătate, educație, locuire și de sprijin pentru persoanele cu dizabilități.”
ID Oradea (Integrare DizAbili Oradea) este un program pentru persoanele cu dizabilități care oferă locuire, asistență, ocupare și integrare comunitară, și care se desfășoară în cadrul proiectului intitulat: „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” - POCU/462/4/15/130622, implementat de Fundația SM Bihor și DGASPC Bihor, cu cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Tag-uri front, ID Oradea
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social