Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de educaţie şi tineret / Stagii de practica pentru elevii din judetul Bihor / Stagii de practică pentru elevii din judetul Bihor

Stagii de practică pentru elevii din judetul Bihor

Proiect POCU 6.14

Asociația Filantropia Oradea pornește la drum cu proiect nou dedicat elevilor în efortul lor de devenire profesională. Sub coordonarea solicitantului, Asociația Română pentru Promovarea Sănătății și în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educație Bihor, activitățile proiectului sunt adresate elevilor din învățământul secundar și terțiar non universitar și sprijină stagiile de practică, ca soluție pentru dezvoltarea unei cariere profesionale și pentru evitarea creșterii șomajului in rândul tinerilor. Scopul său este de a crește șansele de inserție pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării membrilor grupului țintă, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale acestora, în urma participării la un program integrat de stagii de practică și de orientare și consiliere în carieră. Proiectul se adresează elevilor din județul Bihor.

 

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

1. Sprijinirea unui număr de 190 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Bihor pentru participarea la stagiile de practică, prin dezvoltarea aptitudinilor de inserție pe piața muncii și creșterea gradului de conștientizare asupra importantei pregătirii practice în tranziția de la sistemului educațional la dezvoltarea unei cariere.

2. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă în județul Bihor prin identificarea necesitaților pieței muncii, încheierea de parteneriate cu potențiali angajatori și dezvoltarea unei platforme online pentru comunicarea bidirecțională între sistemul de învățământ și partenerii de practică.

3. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 190 de elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Bihor prin organizarea a minim 19 stagii de practică în domenii corelate cu necesitățile pieței muncii, cu accent pe domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

 

   Grupul țintă inclus în proiect este format din 190 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din jud Bihor. Nevoia principala sesizată în rândul acestora este acea de facilitare a inserției pe piața muncii, întrucât, în prezent, țara noastră înregistrează un indicator cu privire la șomajul în rândul tinerilor de circa 23,8% și se așteaptă ca acest indicator să ajungă la 25%, ceea ce determină pragul de alarmă în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor la nivelul european. Conform unui studiu al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viată și de Munca (Eurofound) din 2014, Romania se remarcă, printr-o serie de particularități, precum:

  • cea mai mică rată de contracte temporare, la tinerii de 15-29 de ani, la nivelul UE (5,8%)
  • Vârsta la care 50% dintre bărbați părăsesc casa părinteasca este de 30,2 ani, una din cele mai ridicate din UE (în linie cu Malta și Slovacia), pe când cea medie a femeilor este de 25,4 ani;
  • Romania înregistrează unul dintre cele mai reduse procente din punct de vedere al tinerilor care combină școala cu munca, (indiferent de nivelul de educație): mai puțin de 10%. Oricum, procentul este în linie cu alte țări precum Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Slovacia. Țarile nordice înregistrează cele mai ridicate procente la acest capitol.
  • De asemenea, Romania este pe ultimele locuri din punct de vedere al procentului de tineri care își găsesc un loc de muncă în decurs de un an de la finalizarea studiilor: 51,6%, comparativ cu 66% - media europeana.

 

   Astfel, tinerii reprezintă una dintre cele mai defavorizate categorii de pe piața muncii din Romania, mai ales din cauza barierelor pe care aceștia le-au întâmpinat în ceea ce privește accesul lor pe piața muncii (neconcordanta competentelor deținute cu cerințele pieței muncii, rigiditatea pieței muncii s.a.).

 

   Tinerii din grupa de vârstă de 16-24 ani sunt cei mai expuși riscului de sărăcie comparativ cu populația din celelalte grupe de vârstă. O parte dintre tinerii din aceasta grupa de vârstă se afla in întreținerea familiei, fie pentru ca sunt elevi sau studenți, fie pentru ca nu au un loc de munca, fapt care favorizează instaurarea stării de sărăcie.

 

   Având in vedere insuficienta corelare dintre ofertele educaționale și de formare profesionala inițiala și cerințele mediului de afaceri, este dificil pentru un tânăr care nu a avut niciun fel de experiență de muncă în timpul studiilor să găsească un job la terminarea acestora și de cele mai multe ori, indiferent de nivelul de educație absolvit, este necesară o perioadă mai mare de timp pentru adaptarea la cerințele locului de muncă, spre deosebire de persoanele care au experiență profesională.

 

   Prin urmare, prezentul proiect propune o abordare unitare a problemelor expuse, în vederea diminuării efectelor acesteia. Se vor organiza sesiuni de conștientizare a viitorilor membri ai grupului țintă, urmate de recrutarea acestora. Tinerii vor participa la un program integrat de stagii de practică cu sesiuni de orientare și consiliere în cariera, în urma cărora vor fi capabili să își găsească un loc de muncă la finalizarea studiilor. Astfel, în cadrul prezentului proiect vor fi organizate:

  • 19 evenimente/sesiuni de constientizare a GT, avand fiecare 4 ore;
  • stagii de practica pentru 190 de elevi, stagii care vor contribui la creșterea șanselor de angajare și menținere pe piața

muncii a acestora;

  • 19 sesiuni de consiliere de grup de câte 4 de ore și 190 sesiuni de consiliere individuală de câte două ore.

 

   Toate stagiile de practica vor fi efectuate la operatori economici care activează în domenii identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter