Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Aripi de Inger / 1 iunie pentru copiii abandonați

1 iunie pentru copiii abandonați

Cea de a treia casă din proiectul filantropic „Aripi de înger” a fost inaugurată și sfințită

(click aici pentru album foto facebook)

Ziua internațională a copilului din anul acesta, 1 iunie 2021, a fost sărbătorită în chip cu totul deosebit în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, această zi constituindu-se într-un un zâmbet cordial al lui Dumnezeu către întreaga umanitate, copiii Săi.

Continuând proiectul filantropic „Aripi de înger” al Asociației Filantropia Oradea, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, după sfințirea caselor de tip familial din Parohia Paleu și din Parohia Oradea-Zorilor în luna aprilie a.c. de către Chiriarhul Oradiei, astăzi, în Parohia Oșorhei din zona metropolitană a Oradiei s-au încununat lucrările de construire și amenajare a celei de a treia case pentru copii orfani și abandonați. Prin slujba de sfințire a casei oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei,  nu doar că s-au binecuvântat lucrările ce s-au realizat, ci s-a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor celor ce s-au ostenit pentru ridicarea casei, pentru cei ce vor sluji în cadrul acesteia, dar mai ales pentru cei doisprezece copii care vor locui aici. De asemenea, după oficierea slujbei de sfințire a noului așezământ social, Ierarhul Oradiei a sfințit troița din lemn sculptat ce străjuiește intrarea în incinta casei și pecetluiește casa, indicând cu multă dragoste și evlavie sfântă spre Cel cu ajutorul Căruia s-a înălțat aceasta.

La evenimentul inaugural și sfințitor au luat parte reprezentanți și voluntari ai Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, membri din conducerea DGASPC Bihor, reprezentanți de la instituții publice și oficialități centrale și locale, preoți implicați în proiecte social-filantropice, dar și elevi și cadre didactice de la câteva școli și licee din Oradea, constituiți în cluburile Impact și implicați în proiectul filantropic „Aripi de înger”.

La finele slujbei de sfințire, Chiriarhul locului a rostit un cuvânt ocazional în care a adus mulțumire Preabunului Dumnezeu pentru cele ce s-au săvârșit până acum, felicitând pe Părintele Laurențiu Lazăr, consilier social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei și președintele Asociației Filantropia Oradea, care coordonează proiectul „Aripi de înger”, și pe Părintele Nicolae Robotin, preotul paroh al comunității creștin ortodoxe din satul Oșorhei, care a pus la dispoziție terenul pe care s-a zidit casa și s-a îngrijit îndeaproape ca noul cămin pentru cei doisprezece copii abandonați să devină din proiect, o frumoasă realitate. Preasfinția Sa și-a manifestat prețuirea și dragostea sinceră față de toți cei care s-au implicat concret în înălțarea acestei „frumoase, elegante și primitoare” case de tip familial, autorități centrale și locale, dar și oameni de bine, buni și evlavioși credincioși, oferind fiecăruia câte o diplomă de apreciere. Pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse mereu asupra celor ce vor locui aici și pentru ca și pe mai departe harul lui Dumnezeu să vegheze lucrările de binefacere din această casă, Episcopul Oradiei a oferit ca ocrotitori pe Sfinții Ierarhi făcători de minuni, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina, marcând în chip văzut prezența harului lui Dumnezeu prin icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe care Ierarhul a dăruit-o așezământului social, pentru ca prezența maternă a Maicii Domnului să miresească văduvia inimilor orfane.

În continuare, Părintele consilier Laurențiu Lazăr a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru slujirea arhierească, purtarea de grijă și binecuvântarea oferită. De asemenea, corelând contextul sfințirii noului cămin cu pericopa evanghelică a Duminicii Samarinencei ce a trecut, Părintele consilier i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat și și-au potolit setea din fântâna dragostei lui Dumnezeu, făcând din acest petic de pământ al Parohiei Oșorhei, unde în urmă cu un an erau doar pietre seci și pălămidă, o adevărată fântână a lui Iacov, un loc al epifaniei iubirii lui Dumnezeu care se reflectă în chip minunat în iubirea reciprocă și autentică dintre oameni.

La sfârșit, Părintele paroh Nicolae Robotin a rostit un cuvânt festiv prin care, la rândul său, a mulțumit Ierarhului Oradiei Mari pentru arhiereasca binecuvântare și aleasa purtare de grijă, Părintelui consilier pentru frumoasa și armonioasa colaborare, precum și tuturor bunilor credincioși care, într-un fel sau altul, au contribuit la înălțarea unui adăpost călduros pentru cei doisprezece copii, care, de acum, vor numi acest așezământ social „acasă”. În același timp, Părintele paroh a mărturisit că privește la noul cămin ca la un vis împlinit mai repede decât s-ar fi așteptat, văzând această casă ca pe o mângâiere de la Dumnezeu adusă la bătrânețe, căci iubirea pe care o poartă pentru copii îl întinerește și îl revigorează, pentru ca, pe mai departe, să slujească lui Dumnezeu cu mai multă responsabilitate față de sufletele prețioase ale oamenilor.

***

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Asociația Filantropia Oradea a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, printr-un protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (DGASPC) și prin coordonarea Părintelui Laurențiu Lazăr, consilier eparhial al sectorului social-filantropic și președintele Asociației Filantropia Oradea, membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române, s-a demarat proiectul „Aripi de înger” prin intermediul căruia se vor construi cinci case, cămine familiale, a câte 150.000 de euro fiecare. Acest nobil proiect vizează dezinstituționalizarea copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului prin închiderea Centrului de Plasament nr. 2 din Oradea, unde sunt adăpostiți și îngrijiți șaizeci de copii și tineri.

 În noile cămine sociale, copiii orfani și abandonați vor fi îngrijiți cu scopul de a preveni marginalizarea socială (abandon școlar, cerșetorie, vagabondaj, dependență de sprijinul comunitar, delicvență juvenilă, prostituție, etc.) și de a-i sprijini în dezvoltarea spirituală, psiho-emoțională și integrarea lor socială cât mai firească și eficientă.  În acest sens, Asociația Filantropia a mobilizat cinci parohii din cuprinsul Episcopiei Oradiei care, sprijiniți de sponsori generoși și oameni cu inimă bună, vor pune la dispoziție terenul căminelor și vor purta de grijă copiilor orfani și abandonați. Totodată, se vor achiziționa cinci microbuze care vor asigura transportul copiilor, un efort material ce însumează 50.000 de euro. Cel de al treilea așezământ social, din totalul de cinci, este cel sfințit astăzi, cu ocazia Zilei internaționale a copilului, de Ierarhul Oradiei, în zona metropolitană a municipiului Oradea, satul Oșorhei.

Cei ce doresc să-și materializeze solidaritatea față de proiectul „Aripi de înger” al Asociației Filantropia Oradea, care oferă copiilor defavorizați șansa de a trăi o viață cât mai bună și liniștită, pot accesa  https://www.filantropiaoradea.ro/programe/programul-de-sprijinire-a-copilului-si-familiei/aripi-de-inger/aripi-de-inger, unde, prin diferite modalități, pot să contribuie la finalizarea construirii caselor cât mai repede cu putință.

Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social