Raport de progres

Actualizat la data de 06 mai 2021

Casa 1: de la Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Dimitrie Izvorâtorul de Mir” Oradea (construcți este finanțată de HHC România)

- s-a obținut Certificatul de Urbanism în care se solicită aviz de oportunitate;

- s-a depus documentația pentru avizul de oportunitate în data de 16 mai 2019. Termen estimativ de răspuns: 24 mai 2019;

- se pregătește documentația de avizare - mai 2019;

- s-a obținut avizul de oportunitate - mai 2019;

- s-a obținut certificatul de urbanism - iunie 2019;

- s-a realizat studiul geo - iunie 2019;

- s-a depus documentația de avizare - iunie 2019;

- s-a obținut autorizația de contruire - septembrie 2019;

- s-a deschis șantierului - mai 2021;

 

Casa 2:  de la Parohia Ortodoxă Română Zorilor, Oradea (construcți este finanțată de SERA România)

- au fost obținute toate avizele, se așteaptă autorizația de construcție. Termen de răspuns: 21 mai 2019;

- se pregătește procedura de achiziție servicii de construcție de către finanțator;

- are loc binecuvântarea locului de execuție a lucrărilor - 12 iunie 2019;

- au început lucrările de construcție - 1 august 2019;

- s-a turnat fundația casei - 20 august 2019;

- s-a ridicat zidăria - 10 octombrie 2019;

- s-a montat tâmplăria de pod - 30 octombrie 2019;

- s-a montat tabla pe acoperiş - decembrie 2019;

- s-a montat tâmplăria PVC pentru uşi şi geamuri - decembrie 2019;

- se montează izolația exterioară și s-a început montarea instalației electrice - 09 martie 2020;

- s-a finalizat izolația exterioară - 01 aprilie 2020;

- s-a finalizat instalația de apă și încălzire - 30 mai 2020

- s-au finalizat lucrările interioare (gresie, faianță, zugravit, montare uși) - 1 octombrie 2020;

- s-au încheiat lucrările de betonare a curții - octombrie 2020;

- se execută tereasele din lemn - octombrie 2020;

- s-a aplicat tencuiala nobilă - noiembrie 2020;

- s-a dotat imobilul cu mobilier - decembrie 2020;

- se efectuează lucrarile de modificare a împrejmuirii (autorizare, execuție);

- se așteaptă branșarea la utilitățile disponibile (apă, curent, gaz)

 

                 

 

Casa 3: de la Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Atanasie și Sf.Petru Movilă” Paleu (construcți este finanțată de HHC România)

- s-a depus documentația pentru avizul de oportunitate.Termen de răspuns: 17 mai 2019.

- se pregătește documentația de avizare - mai 2019

- s-a obținut studiul geo - iunie 2019;

- s-au depus documentele de avizare - iunie 2019;

- s-a obținut autorizația de construire - august 2019;

- s-au început lucrările de construire - septembrie 2019;

- s-a turnat fundația casei - 5 octombrie 2019;

- s-a ridicat zidăria și s-a pregătit cofragul pentru turnarea stâlpilor și  centurilor - 1-5 martie 2020;

- s-a finalizat turnarea plăcii de pod - 10 aprilie 2020;

- s-a finalizat montarea tâmplăriei de pod și se montează țigla - 08.05.2020;

- s-a finazat fixarea izolației exterioare - 08.05.2020;

- s-a finalizat mintarea instalației electrice - 15.05.2020;

- s-a finalizat instalația de apă și încălzire - 30 mai 2020;

- s-a finalizat tencuitul și gletuitul - 30 mai 2020;

- s-a început montarea gresiei, faianței în băi;

- s-a întocmit documentația de împrejmuire și amenajare a curții - septembrie 2020.

- s-au încheiat lucrările de amenajare a curții - octombrie 2020;

- s-au încheiat lucrările de construcție - octombrie 2020;

- s-au montat decorațiunilor și a mobilierul ianuarie 2021;

- se soluționează împrejmuirea și documentația de dare în folosință a casei;

- s-a efectuat inventarierea bunurilor în vederea deschiderii serviciului social - aprilie 2021;

- se pregătește documentația de înființare a punctului de lucru prin hotărârea Consiliului Județean Bihor - mai 2021;

 

   Paleu martie 2020 

 

Casa 4: de la Parohia Ortodoxă Română Rontău (a fost acceptată în convenţie ca schimb pentru locaţia de la Parohia Ortodoxă Română ”Duminica Sf.Români, Sf.Dionisie Exiguul și Sf.Simeon Stâlpnicul” Sânmartin, construcți este finanțată de HHC România)

- nu s-a obținut acordul de vecinătate pentru Parohia Ortodoxă Română ”Duminica Sf.Români, Sf.Dionisie Exiguul și Sf.Simeon Stâlpnicul” Sânmartin. Un vecin nu acceptă construirea unui astfel de obiectiv în vecinătate.

- se caută altă locație, în Oradea și vecinătăți - februarie 2019.

- s-a găsit o altă locație la Parohia Ioșia I - februarie 2019.

- schița topografică a identificat o suprafața insuficientă - mai 2019.

- se caută altă locație eligibilă - mai 2019.

- s-a vizitat locația din Oșorhei și Rontău (Băile 1 Mai);

- s-a modificat convenția de colaborare - septembrie - octombrie 2019.

- s-a obţinut certificatul de urbanism - ianuarie 2020;

- se pregătește dosarul de autorizare a construcției - 2021;

 

 

Casa 5: de la Parohia Ortodoxă ”Bunavestire” Oșorhei (construcți este finanțată de Asociația Filantropia Oradea)

- s-a obținut certificatul de urbanism;

- s-a obținut studiu geo;

- se pregătește documentația de avizare - mai 2019.

- se așteaptă repartizarea terenurilor la celelalte patru case pentru preluarea locației definitive de construire de către Asociația Filantropia Oradea;

- s-a obținut autorizația de contruire - octombrie 2019;

- s-a deschis șantierul - 03 februarie 2020;

- s-a săpat fundația - 18 februarie 2020;

- s-a montat fierul în fundație și s-a turnat betonul în fundație - 19 februarie 2020;

- s-a montat cofragul elevației 24-25 februarie 2020;

- s-a montat fierul în elevație 26-27 februarie 2020;

- s-a turnat betonul în elevație 28 februarie 2020;

- s-a decofrat, s-a umplut elevația cu piatră și s-au montat în elevație instalația de scurgere și alimentare cu apă - 2-4 martie 2020;

- s-a cofrat placa de pe elevație, s-a instalat fierul și folia pentru placă și s-a turnat betonul pentru placa de elevație - 05 martie 2020;

- s-a aplicat hidroizolația pentru zidărie - 9 martie 2020;

- s-a săpat fântâna pentru apă necesară în țantier - 15-16 martie 2020;

- s-au început lucrările de zidărie - 12 martie 2020;

- s-a turnat centura pentru pod - 13 aprilie 2020;

- se decofrează centura de pod și se pregătește montarea podului - 16 aprilie 2020;

- se iau măsurători pentru confecționarea geamurilor - 16 aprilie 2020;

- se încep lucrările montaj lemnărie la pod - 22 aprilie 2020;

- se încep lucrările la instalație de canalizare exterioară - 08.05.2020;

se încep lucrările de montare a instalației electrice în interior - 08.05.2020;

- s-a montat țigla 20.05.2020;

- s-a izolat cu polistiren extrudat fundația casei - 20.05.2020;

- se efectuează lucrări de construire a gardurilor împrejmuitoare;

- s-au finalizat lucrările de tencuire - iunie 2020;

- s-au finalizat lucrările de rigips (tavan și băi) - iulie 2020;

- s-au încheiat lucrările de fixare a izolației exterioare a podului cu vată minerală - septembrie 2020;

- s-au finalizat lucrările de fixare a izolației exteriare - septembrie 2020;

- s-au închieat lucrările de turnare a trotuarelor de inprejmuire - octombrie 2020;

- s-a fixat tabla pe calcane - octombrie 2020;

- s-a aplicat tencuiala nobilă - octombrie 2020;

- s-a betonat curtea casei - noiembrie 2020;

- s-au achiziționat un cazan pe peleți și s-a pus în folosință instalația de încălzire - noiembrie 2020;

- s-a realizat lucrările de gresiat și faianțat spații comune și băi - decembrie 2020;

- s-au realizat terasele exterioare cu pergolă - decembrie 2020;

- s-au realizat lucrări la instalația electrică - decembrie 2020;

- s-a gletuit și zugrăvit cu prima mână  - decembrie 2020;

- s-a executat gardul de împrejmuire și cel de la frontul stradal cu porțile de acces - noiembrie 2020;

- s-a realizat lucrări de amenajare a curții din spate și a spațiilor cu vegetație prin suplimentarea de pământ, plantarea de pomi, copaci și plante decorative, s-a executat instalația de irigații - decembrie 2020;

- s-a realizat montajul ușilor interioare și a parchetului în camere - februarie 2021;

- s-a zugrăvit cu a doua mână în camere - februarie 2021;

- s-a realizat montarea gazonului rulat și plantarea mesteacănilor - martie 2021;

- s-au montat prizele, întrerupătoarele - aprilie 2021;

- s-a făcut achiziția de mobilier - aprilie 2021;

- s-a realizat documentația de închirere a șantierului și notarea în CF a impobilului;

 

 

    

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter