Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Asistență comunitară integrată în mediul rural / Anunța achiziție echipamente telemedicină

Anunța achiziție echipamente telemedicină

ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA, Cod de identificare fiscala: 25661911; Adresa: Strada: Ciorogariu Roman, nr. 3; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:410017; Tara: Romania; Persoana de contact: Laurentiu-Ioan Lazar; Telefon: +40 742014341; Fax: +40 744647825; E-mail:

ioanrosan@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.filantropiaoradea.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului : www.e-licitatie.ro; organizează procedura de achiziție publică Licitație Deschisă pentru achiziția unui echipament de telemedicină, necesare implementării activității A3.Dezvoltarea si implementarea unui model holistic de furnizare de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor populației defavorizate in cadrul proiectului „Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate” cod proiect PN4049. Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate – preț, valoarea totala estimate

fără TVA: 400000 RON, Cod CPV 38582000-8, Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare  - data si ora locala: 03.03.2022 15:00.

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136201

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social