Comunicat de presă proiect ACUM

Refugiaţi şi migranţi asistaţi de organizaţii non-guvernamentale în zona de Vest a ţării pentru a se integra în România

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de finalizare a proiectului: „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Evenimentul va avea loc în:

Oradea, în data de 7 Mai 2019, la la Restaurantul Butoiul de Aur, (str. Iosif Vulcan, nr. 1) între orele 10:00-14:30.

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Începând din Iunie 2017, timp de 24 luni, resortisanţi ai ţărilor terţe – RTT (migranţi cu o formă legală de rezidenţă pentru studii, căsătorie cu cetăţeni români, muncă, etc.) şi beneficiari ai unei forme de protecţie internaţionale - BP (statut de refugiat sau protecţie subsidiară) au fost asistaţi prin servicii specifice de incluziune socială pentru a dobândi un grad ridicat de integrare în România, oferite de Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea și Centrul Regional de Integrare AIDRom Timişoara. Centrele oferă asistenţă pentru migranţi în judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara, respectiv Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Proiectul: “Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți” număr de referință FAMI/17.02.05.02, este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, în perioada: 01.06.2017 – 31.05.2019, in două etape de implementare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 24 de luni este de: 2.253.179,57 lei.

În cadrul proiectului au fost oferite la CRI Oradea și CRI Timişoara servicii specializate de: consiliere socială şi juridică, asistenţă materială, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost formaţi 20 mediatori în cadrul a două sesiuni de formare, dintre care 3 mediatori interculturali au fost angajaţi. Au fost formați 40 voluntari în cadrul a două sesiuni de formare, care au participat la  crearea de reţele judeţene de voluntari. Au fost semnate 6 parteneriate cu instituţii publice din cele 6 judeţe, cu atribuţii în domeniul asistenţei migranților.

În cadrul proiectului: “Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, in cele 6 județe de jurisdicție a fost asistat un număr de 742 beneficiari, în perioada Iunie 2017- Aprilie 2019.

 

STATISTICI:

În anul 2018 în România, au fost depuse 2.138 de cereri de azil, în scădere față de anul trecut cu 125%. Au fost soluționate 554 de cereri de protecție internațională în etapa administrativă și, în 464 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție, dintre care 223 le-a fost recunoscut statutul de refugiat și 241 le-a fost acordată protecția subsidiară.

Totodată, la nivel national, în perioada de referință, 1146 de persoane au fost înscrise în programul de integrare, peste 470 sunt din Siria, 467 din Irak, 67 din Afganistan, precum și alte țări.

În Timişoara, au fost depuse 1004 de cereri de azil, în scădere  față de anul trecut însă peste media anuală din ultimii 10 ani, ca urmare a trecerilor frauduloase a frontierelor, cu preponderență în zona de vest a țării. Peste 480 de persoane care au depus cereri de azil la C.R.C.P.S.A. Timișoara au fost transferate și cazate în celelalte centre din cadrul Inspectoratului. Referitor la țara de origine, majoritatea străinilor care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Siria, Irak, Iran și Afganistan[1].

C.R.C.P.S.A Timișoara a soluționat peste 600 de cereri de protecție internațională în etapa administrativă și, în 36 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție. Astfel, în cazul a 8 de străini a fost recunoscut statutul de refugiat și pentru 28 a fost acordată protecție subsidiară. Totodată, au fost emise 8  hotărâri prin care s-a constatat încetarea formei de protecție acordate.

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Marți 7 Mai 2019, în intervalul orar 10:00 – 14:30 la Restaurantul Butoiul de Aur, str. Iosif Vulcan, nr. 1, Oradea la evenimentul de încheiere a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări Timişoara, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu migranţi, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

 

 

Adriana Popa

0743 081 449

Manager Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea

Asociația Filantropia Oradea

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter