Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / Deschiderea Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini

Deschiderea Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini

Ca urmare a parteneriatului încheiat cu Organizația Internațională a Migrației, în luna august 2012, Asociația Filantropia Oradea a deschis Centrul de informare și Consiliere pentru Resortisații Țărilor Terțe în România.

Centrul sprijină/facilitează integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România.

Centrul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT în România prin furnizarea următoarelor servicii: asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT care să răspundă nevoilor lor de integrare; asistarea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale în România; asistarea migranţilor pentru accesarea sistemului educaţional în România; asigurarea de asistenţă şi consiliere în vederea accesării pieţei muncii în România, inclusiv prin înscrierea acestora la cursuri vocaţionale; asigurarea de asistenţă materială, servicii medicale, precum şi a altor măsuri de integrare etc pentru categoriile vulnerabile de RTT; îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile centrale şi locale cu atribuţii în gestionarea cerinţelor migranţilor; promovarea dialogului/cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor prin organizarea de întâlniri/seminarii/mese rotunde/dezbateri.

Centrul este deservit de doi asistenți sociali. Date de contact:

Adriana Popa - 0746/60 81 27

 

Pagina web a rețelei naționale: www.romaniaeacasa.ro

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter