Eveniment cultural pentru emigranți

In data de 27 februarie Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea (#AsociatiaFilantropiaOradea), cu sprijinul uriaș oferit de #FundațiaComunitarăOradea, a organizat un eveniment distractiv, dar și plin de provocări intitulat: ”Fun&Quiz&Culture”, unde fiecare participant a avut ocazia să își testeze cunoștințele de cultură generală, logică, muzică și multe altele.
Prin acest eveniment fiecare participant a făcut un pas înainte în procesul de integrare în România. Angajându-se în activitățile din timpul evenimentului, nu numai că au învățat informații noi, dar participanții s-au distrat, au socializat și au dobândit noi abilități
La finalul competiției toți participanții au fost recompensați pentru participare, iar primele 3 echipe câștigătoare au primit suplimentar premii surpriză.
Pe această cale vrem sa îi mulțumim #FundațieiComunitareOradea - care ne-a pus la dispoziție, în mod gratuit, sala pentru derularea acestui eveniment.
De asemenea, vă mulțumim vouă, fiecărui participant, pentru că datorită vouă acest eveniment a avut succes!
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului european: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, număr de referință FAMI 20.02.01.01 (05)

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de  Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal, a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor, este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

  • Bihor - 1687, Arad - 1858, Hunedoara -705
  • Timiș - 5415, Caraș-Severin - 518,  Mehedinți – 376
Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social