Lansarea a proiectului ACUM

Străinii din ţările care nu sunt membre UE, dar care stau legal în România, vor fi ajutaţi să se intregreze mai uşor. Conferinţa de lansare a proiectului „Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți”, ce se va derula pe o perioadă de 24 de luni, în judeţele Bihor, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi a avut loc marți, 4 iulie, la restaurantul The Spoon din Oradea.

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea. Finanţarea este asigurată de UE şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, bugetul proiectului fiind de circa 2,24 milioane de lei.

 

Elena Timofticiuc, manager de proiecte la AIDRom, a subliniat faptul că nu se poate vorbi despre integrare fără o strategie pe termen lung a serviciilor de integrare, așa cum există deja prin strădania colectivului de proiect al Asociației Filantropia Oradea, care a dobândit o experiență seminificativă în aceast domeniu, ca urmare a proiectelor precedente și care este pregătită să continue această misiune socială cu o nouă etapă a serviciilor de integrare, mai aproape de nevoile oamenilor. 

Despre grupul-ţintă al proiectului şi obiectivele acestuia a vorbit Adriana Popa, manager local la Centrul Regional de Integrare Oradea. „Grupul-ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere în România, posesori ai unui permis de şedere, precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, având statut de refugiat sau protecţie subsidiară, care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României”, a specificat Adriana Popa.

 

În data 30 decembrie 2016, în România, conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, se aflau înregistraţi cu şedere legală 60.496 străini RTT (resortisanți țări terțe) şi 3.029 BP (beneficiari de protecție). În Regiunea vizată (Regiunea 5), situaţia se prezenta în felul următor: Bihor (total 1.246 - din care 10 BP), Arad (total: 773 - din care 7 BP), Hunedoara (total: 590 - din care 3 BP), Timiş (total: 3955 - din care 208 BP), Mehedinţi (total 326 - din care 1 BP) şi Caraş-Severin (total: 333 - din care 2 BP).

 

Prin acest proiect se urmăreşte creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor amintite, prin dezvoltarea, susţinerea şi monitorizarea unor programe de integrare individualizate, precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe şi activităţi de dezvoltare personală.

 

„Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului-ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect”, ne informează Adriana Popa.

 

La eveniment au participat reprezentanți din diferite instituții, organizații și companii, dar și reprezentanți din rândul migranților, un număr total de 46 de persoane conform listei de prezență atașate prezentului raport. Dintre cei prezenți amintim: reprezentanți ai Servicului pentru Imigrări Bihor, Instituției Prefectului Bihor, Primăriei Oradea, Universității Oradea, Universității Agora, AJOFM Bihor, AIDRom, DGASPC Bihor, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – CR Oradea, Federației Patronilor Bihor, Inspectoratului Poliției de Frontieră Oradea, AJPIS Bihor, DSP Bihor, Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, Colegiului Medicilor Bihor, Fundației  „People to People”, Inspectoratului de Poliție Bihor, beneficiari dar și reprezentanți ai presei.

 

Conferința a continuat cu o prezentare a viziunii Asociației Filantropia Oradea cu privire la fenomenul migrației și o prezentare a activităților desfășurate pentru facilitarea integrării până în prezent.

                                                                               

Deasemenea, ca urmare a dialogului inițiat în cadrul conferinței, au fost abordate teme ca: rolul instituțiilor și implicarea acestora în derularea activităţilor de integrare a cetățenilor străini; propuneri și soluții de îmbunătățire a procesului de integrare; prezentări susținute de reprezentanți ai Serviciului pentru Imigrări Bihor, Instituției Prefectului Bihor și Universității Oradea. Această invitație la dialog a subliniat importanța menținerii și dezvoltării rețelei de colaborare create pe proiectul anterior.

 

Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată unui moment special intitulat experiența de migrant în România – cei prezenți au ascultat mărturii ale unor cetățeni străini, beneficiari din proiectul anterior (FAMI/15.03.05) , au putut adresa întrebări și au putut înțelege la un nivel mai profund  nevoia continuității serviciilor de integrare.

 

Evenimentul în presă:

http://www.digi24.ro/regional/digi24-oradea/proiect-integrarea-strainilor-din-romania-realizata-cu-bani-europeni-755697

 

http://www.bihon.ro/un-nou-proiect-pentru-integrarea-strainilor/1860636

 

https://www.crisana.ro/stiri/social-9/integrare-acum-abordari-complexe-si-unitare-pentru-migranti-lansare-de-proiect-la-oradea-158334.html                  

 

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social