Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / Participare la conferință internațională pe tema migrației

Participare la conferință internațională pe tema migrației

În perioada 22.04. și 23.04.2021 delagația Asociației Filantropia Oradea a participat la Conferința Internațională cu titlul ,, Joint Migration of Employment Network Meeting", organizată de Eurodiaconia sub forma unei reuniuni on-line a reprezentanților organizațiilor acesteia în vederea dezvoltării șanselor de angajare a migranților. Au fost prezenți membri din Austria, Belgia, Germania, Spania, Cehia, Italia, Norvegia, Suedia, ARmenia, Grecia și România de profesie asistenți sociali, ofițeri de poliție- reprezentanți ai Inspectoratelor Generale de Imigrări persoane care lucrează în domeniul dezvoltării de proiecte europene.
Această inițiativă face parte din obiectivele majore ale Planului de acțiune de combatere a sărăciei și excluderii sociale, plan lansat de Comisia Europeană în data de 4 martie 2021. Persoanele cu dizabilități, migranții, persoanele de etnie romă, și alte persoane vulnerabile se confruntă cu foasrte mari inegalități în toate ariile vieții incluzând accessul la serviciile sociale, accesul la un loc de muncă, accesul la educație. Toate aceste provocări au fost exacerbate de efectele socio-economice ale crizei pandemice COVID.
În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate diverse proiecte ale unor organizații nonguvernamentale care vizează respectarea drepturilor omului, combaterea marginalizării, a sărăciei, a excluziunii sociale prin crearea unor locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la serviciile sociale ale persoanelor vulnerabile.
S-au realizat frumoase și eficiente schimburi de experiență între cei care au fost prezenți, creându-se mici grupuri de lucru formate din câte 4 membri din diferite țări în cadrul cărora s-a discutat despre barierele care sunt întâmpinate de către migranți în integrarea lor socială, discriminare, metode de dezvoltare a rezilienței și a coeziunii, soluții propuse pentru îmbunătățirea vieții acestor persoane vulnerabile.
În încheierea conferinței s-au prezentat fondurile europene pentru perioada 2021- 2027 desemnate pentru realizarea Planului de acțiune de combaterea a sărăciei și excluziunii sociale.
Fiecare om ar trebui să aibă dreptul la o viață demnă, fericită, la posibilități de dezvoltare personală și socială, indiferent de rasă, religie, sex, categorie socială sau dizabilitate. Dacă ar exista un grad mai ridicat de toleranță, responsabilitate, empatie, altruism, credință și iubire- condiții esențiale ale unui trai frumos, cu siguranță n-ar mai exista foamete, abuzuri, violență, discriminare și alte forme de exploatare socială.
Eurodiaconia este o rețea de organizații nonguvernamentale creștine care oferă servicii sociale și de asistență medicală și pledează pentru justiția socială. Membrii acestei organizații reprezintă 52 de organizații naționale din 32 țări.

Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social