Proiect migratie - comunicat de presa 2

Centre Regionale de Integrare

destinate beneficiarilor de protecție internațională și resortisanților țărilor terțe în România

 

Încheiere etapa I proiect: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”

 

 

- COMUNICAT DE PRESĂ –

 

Timișoara

25 August 2021

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de încheiere a etapei I a proiectului : „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în:

Timișoara, în data de 10 Septembrie 2021, la Faber Community, adresa Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5, între orele 11:00-14:30.

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

 

Parteneri: Asociația Filantropia Oradea

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAS-SEVERIN

                   INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

                                                                                                                  

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare :

-       Sept 2020 – Sept 2021

-       Sept 2021 – Sept 2022

-       Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare s-a desfășurat în perioada : 29 septembrie 2020 - 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de : 3.163.283,80 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului a fost reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT) cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

 

Prin acest proiect s-a urmărit:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BPI și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect s-a continuat activitatea Centrului Regional de Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, s-au consolidat reţele judeţene de voluntari, s-au creat grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

 

STATISTICI:

Conform datelor regăsite pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigări (instrucțini pentru solicitanți – FAMI 20.02): Numărul cetățenilor străini (BPI, RTT) stabiliți legal în România la 31.12.2019 este de: 84.288  migranți, dintre care 3.871 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară.

 

În județele de interes situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din anii precedenți:

  • Bihor - 1687, Arad - 1858, Hunedoara -705
  • Timiș - 5415, Caraș-Severin - 518,  Mehedinți – 376

În cadrul proiectului: “AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, în cele 6 județe de jurisdicție, a fost asistat un număr de 486 de beneficiari, în perioada: Septembrie 2020 - Septembrie 2021.

 

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Vineri, 10 septembrie 2021, la Faber Community, adresa Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5, Timișoara, între orele 11:00-14:30, la evenimentul de încheiere și diseminare a rezultatelor primei etape a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara.

 

 

 

Oana Taloș

Manager Local - Centrul Regional de Integrare Timișoara

AIDROM - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

oana.talos@aidrom.ro

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social