Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Prima cameră - pentru copii și tineri din instituții / ”Prima cameră” pentru tinerii din instituții

”Prima cameră” pentru tinerii din instituții

Asociația Filantropia Oradea lansează programul de sprijin pentru integrarea sociopro-fesională și de asigurare a serviciilor de locuire de tip ”Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copiilor

   Proiectul intitulat ”Program de sprijin pentru integrarea socio-profesională a și asigurarea serviciilor de locuire tip ”Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din județul Bihor” - POCU/738/4/20/136370 este cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Asociația Filantropia Oradea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (D.G.A.S.P.C. Bihor) și cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (C.J.R.A.E. Bihor), instituții aflate sub coordonarea Consiliului Județean Bihor.

   Valoarea totală a proiectului este de 4.437.364,81 de lei, din care finanțarea nerambursabilă 4.414.391,17 lei, și 22.973,64 lei contribuție proprie.

   În acest cadru, Asociația Filantropia Oradea, împreună cu partenerii de proiect, D.G.A.S.P.C. Bihor și C.J.R.A.E. Bihor anunță demararea programului de sprijin pentru integrarea socio-profesională și de asigurare a serviciilor de locuire de tip ”Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în județul Bihor. Proiectul vizează creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

   Axat pe incluziunea socială și combaterea sărăciei, prin reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității și prin creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă, proiectul are o perioadă de derulare de 29 de luni (25 septembrie 2020 – 24 februarie 2023).

  Obiectivul principale al proiectului este creșterea accesului tinerilor din județul Bihor, care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială la servicii comunitare integrate în vederea asigurării tranziției la viața independentă.

 

   Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc creșterea accesului la programe de formare și servicii comunitare integrate pentru minim 100 copii și tineri care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor. Un alt obiectiv al proiectului vizează sprijinirea incluziunii sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea de locuințe și a plații utilităților pentru minim 22 de tineri din județul Bihor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

   Rezultatele implementării acestor obiective urmăresc ca minim 100 de copii și tineri care urmează să părăsească sau au părăsit sistemul instituționalizat de protecție speciala să fie incluși în programul de furnizare a serviciilor integrate în vederea facilitării integrării sociale, dintre care 40 de tineri anterior instituționalizați (mai mari de 18 ani și până în 25 de ani dacă urmează o forma de învățământ) care beneficiază de serviciile integrate în baza planului individualizat; 60 de copii și tineri instituționalizați și care vor părăsi sistemul (între 16 si 18 ani, după caz până în 25 de ani) care beneficiază de serviciile integrate în baza planului individualizat. De asemenea, din totalul de 100 de copii și tineri beneficiari ai proiectului, minim 15 copii și tineri vor fi incluși în programe de formare profesionala (cursuri de calificare/recalificare cu acordarea de subvenții pe perioada derulării cursurilor) și în final, minim 22 tineri din totalul de 100 de copii și tineri sprijiniți, anterior instituționalizați (mai mari de 18 ani și până în 25 de ani dacă urmează o forma de învățământ) vor fi incluși în programul de furnizare a serviciilor de locuire tip ”Prima camera” (care include: asigurarea locuinței, a costurilor cu utilitățile și a subvențiilor pentru asigurarea hranei).

 

   Activitățile proiectului sunt organizate în vederea furnizării optime a serviciilor comunitare, după cum urmează:

-       Plan individualizat de sprijin pentru copiii și tinerii care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor;

-       Un sistem complex de servicii sociale/medicale/socio-medicale (educație și dezvoltarea abilitaților pentru viată independentă, consiliere psihosociala și suport emoțional, servicii de acompaniere/suport individualizat și de grup, activități de socializare și reintegrare familială și sociala etc.) în vederea facilitării integrării sociale a copiilor și tinerilor beneficiari ai proiectului;

-       promovarea voluntariatului la nivelul comunității, implicare și responsabilitate socială, implicarea copiilor și tinerilor în luarea deciziilor la nivel comunitar etc;

-       furnizare a programului integrat individualizat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și a tinerilor beneficiari ai proiectului.

   Locația de desfășurare a proiectului este Oradea și județul Bihor, unde parteneriatul de proiect va implica activ instituțiile responsabile și părțile interesate.

 

Contact: 0726241367

Lacrimioara Amăriuței

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter