Prima cameră Plus

Proiect pentru mentineţinerea sănătăţii dentare a tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului

Galerie foto facebook

În cadrul proiectului Prima cameră, în care sunt oferite servicii de integrare comunitară a tinerilor care după împlinirea vârstei de 18 ani sunt externaţi din centrele de plasament, în urma evaluării medicale a acestora s-a constatat că o problemă majoră pentru sănătatea acestora o constituie sănătatea dentară, motiv pentru care echipa de implementare a proiectului a obţinut un grant mic de 9500 lei, oferit de Consiliul Judeţean Bihor prin care a fost creat un proiect pentru asigurarea serviciilor stomatologice pentru aceşti tineri. Proiectul este implementat în cursul lunilor septembrie şi octombrie 2021, şi va oferi sprijin unui număr de 10 tineri.

 

Proiectul intitulat ”Program de sprijin pentru integrarea socio-profesională a și asigurarea serviciilor de locuire tip ”Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din județul Bihor” - POCU/738/4/20/136370 este cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Asociația Filantropia Oradea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (D.G.A.S.P.C. Bihor) și cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (C.J.R.A.E. Bihor), instituții aflate sub coordonarea Consiliului Județean Bihor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc creșterea accesului la programe de formare și servicii comunitare integrate pentru minim 100 copii și tineri care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor. Un alt obiectiv al proiectului vizează sprijinirea incluziunii sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea de locuințe și a plații utilităților pentru minim 22 de tineri din județul Bihor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social