Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Program persoane vârstnice / Cămin pentru Persoane Vârstnice Ponoară

Cămin pentru Persoane Vârstnice Ponoară

Centrul poartă hramul Sf.Pantelimon

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN PONOARĂ

 

SERVICIILE OFERITE

 

Galerie foto (facebook)

La admitere, centrul încheie cu fiecare beneficiar un „Contract pentru acordarea de servicii sociale” care stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante, precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura:

 

Ingrijire și asistență

 

Rezidenții beneficiază de servicii de:

¯  hrănire (masa se serveste la ore fixe, de 3 ori pe zi + 2 suplimente; se ține cont de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele alimentare, în limitele posibilităților);

¯  igiena personală;

¯  supraveghere continuă și menținerea sănătății (nu implică servicii medicale pentru afecțiuni acute, speficie unităților medicale de specialitate);

¯  asigurarea administrării medicației specifice (prescrise de servicii medicale externe centrului).

 

Sprijin și consiliere pe probleme de sănătate

 

Evaluare inițială și reevaluări periodice

Echipa multidisciplinară a Centrului rezidențial de persoane vârstnice ”Sf. Pantelimon” Ponoară efectuează o evaluare inițiala afiecărui beneficiar, precum și reevaluări periodice, în baza cărora se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului.

În cadrul Centrului rezidențial de persoane vârstnice ”Sf. Pantelimon” Ponoară se realizează o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire şi, împreună cu personalul de specialitate, se acţionează atunci când se sesizează apariţia unor modificări semnificative în ceea ce priveşte starea fizică şi psihică a acestora.

În baza evaluării iniţiale efectuate de echipa pluridisciplinară (medic, asistent medical, asistent social, kinetoterapeut), se întocmește planul individualizat de intervenție în care se menționează serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.

 

Educație

Beneficiarii centrului au acces la servicii educaționale, educație pentru sănătate.

 

Recuperare (recuperare doar pentru conservarea restantului funcțional și nu recuperare specifiă traumei sau afecțiunilor cronice):

¯  kinetoterapie, masaj;

¯  servicii de readaptare și socializare;

¯  terapie ocupațională (bucătărie, computer, diverse activități gospodărești, activități cu voluntari);

¯  terapie de dezvoltare a autonomiei personale (educație perceptivă, igiena personală, autogospodărire).

 

Integrare și reintegrare socială

Centrului rezidențial de persoane vârstnice ”Sf. Pantelimon” Ponoară asigură desfășurarea activităților de încurajare și sprijin a relației cu familia și comunitatea locală, asistență socială, asistenta religioasa, socializare, însoțire, reprezentare și mediere.

 

 Activități de relaxare și petrecerea timpului liber

¯  Excursii;

¯  Programe de divertisment;

¯  Concursuri;

¯  Activităţi de recreere în cadrul complexului.

 

Protecție împotriva abuzurilor și neglijării

Beneficiarii sunt protejați (prin proceduri specifice) împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijării, disciminării, a tratamentului degradant sau inuman.

Informaţiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător, persoanelor instituţionalizate aici asigurandu-li-se confidenţialitatea datelor, aspect prevazut și în Regulamentul intern.

 

Servicii suplimentare

În cazul în care beneficiarul doreşte alte servicii sau facilităţi care nu sunt stipulate în contractul de servicii şi implicit în taxa generală, care nu vin în contradicţie cu obligaţiile beneficiarului si apartinatorului legal, de orice natură medicală sau care sa contribuie la confortul personal al beneficiarului, unitatea îi va facilita îndeplinirea doleanțelor urmând ca beneficiarul să suporte costurile aferente.

 

Proceduri utilizate

1.    Procedura de admitere

2.    Procedura proprie de incetare/sistare servicii

3.    Procedura privind asistenta in stare terminal sau in caz de deces

4.    Procedura pentru identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta

5.    Procedura privind sesizarile si reclamatiile

 

Pentru beneficiarii primiţi în regim de urgenţă centrul nu are obligaţia de a asigura serviciile decât pe o perioadă determinată. Perioada de îngrijire şi asistenţă tranzitorie (până la transferul beneficiarului în alt centru sau, dacă centrul are locuri disponibile, până la încheierea contractului de furnizare servicii) este stabilită in funcție de fiecare caz in parte. În termen de maxim 15 zile de la primirea beneficiarului în centru, în regim de urgenţă, se efectuează informarea acestuia în baza Ghidului beneficiarului.

 

Echipa de coordonare:

As.soc.Marcela Tomuța - tel: 0743/08 14 48

Pr.Laurențiu Lazăr - tel: 0744/64 78 25

Descarcă pliant pdf aici

 

Tag-uri front, promo
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social