Locaţia curentă este: Prima pagină / Achiziții / Anunț de intenție - chirie spațiu pentru Centru de Zi

Anunț de intenție - chirie spațiu pentru Centru de Zi

Privind atribuirea contractului de inchiriere a unui spatiu pentru Centru de zi de consiliere si informare in cadrul proiectului.

ANUNT DE INTENTIE

Privind atribuirea contractului de inchiriere a unui spatiu pentru

Centru de zi de consiliere si informare in cadrul proiectului:

 

Program de sprijin pentru integrarea socio-profesionala si asigurarea serviciilor de locuire tip “Prima camera” pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din judetul Bihor

 

Subscrisa, Asociatia Filantropia Oradea (in continuare AFO), cu sediul in Oradea str. Roman Ciorogariu nr.3, județul Bihor, cod postal 410017, cod de înregistrare fiscală nr.25661911, telefon: 0744-647825, e-mail: achizafo@yahoo.com,  reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan, prin prezenta anunta publicul interesat cu privire la intentia de a inchiria un spatiu avand ca destinatie „CENTRU DE ZI DE CONSILIERE SI INFORMARE IN CADRUL PROIECTULUI”, prin procedura proprie interna privind atribuirea contractelor de inchiriere in cadrul proiectului „Program de sprijin pentru integrarea socio-profesionala si asigurarea serviciilor de locuire tip “Prima camera” pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din judetul Bihor”.

 

  1. Conditii de participare:

 

Cerinte minime privind spatiul ce urmeaza a fi inchiriat:

- amplasamentul spatiului va fi in mod obligatoriu in Oradea

- existenta utilitatilor minimale: apa, curent electric, incalzire

- dovada dreptului de a da in chirie spatiul (drept de proprietate sau echivalent)

- componenta minima constructiva a spatiului, conform necesitatilor subscrisei: click aici

 

Anunț de intenție

Formulare editabil chirii CZ

Model-contract-închiriere

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social