Locaţia curentă este: Prima pagină / Ştiri / De Crăciun, adoptă un suflet / "De Crăciun, adoptă un suflet"

"De Crăciun, adoptă un suflet"

"Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul vostru şi, iată, toate vă vor fi curate" (Luca 11,41)

 

Concepută ca un program de propovăduire a milei creştine şi a spiritului filantropic, proiectul "De Crăciun, adoptă un suflet" este menit să vină în sprijinul comunităţii, implicând credincioşi, societăţi comerciale, organizaţii, colaboratori şi parteneri din cuprinsul Eparhiei Oradiei, într-un demers de împreună slujire a parohiilor ortodoxe şi promovare a valorilor creştin ortodoxe, într-o lume din ce în ce mai secularizată.


Peste 500 de copii, persoane cu dizabilităţi şi membrii ai familiilor aflate în dificultate au primit ajutorul campaniei "De Crăciun, adoptă un suflet", prin care 10 parohii ortodoxe, împreună cu alţi sponsori şi colaboratori, pe lângă micile cadouri oferite copiilor de Sf.Nicolae, au oferit alimente, îmbrăcăminte, jucării şi bunuri de folosinţă personală, dar şi sponsorizări în bani pentru centrele beneficiare ale proiectului, toate în valoare de peste 15000 lei.

 

Parohiile participante la această primă ediţie de Crăciun şi rezultatele obţinute au fost următoarele (click pe numele parohiei pentru detalii):


1. Parohia Oradea Bunavestire

Biserica Bunavestire

Preot paroh

rezultate proiect (click)

2. Parohia Oradea Ioşia I:

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Preot paroh Ioan Mitraşcă

rezultate proiect (click)

3. Parohia Oradea Nufărul:

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae

Biserica Sfântul Ioan Iacob

Preot Paroh Mircea Câmpeanu

rezultate proiect (click)

4. Parohia Oradea Sfânta Vineri:

Sfânta Cuvioasa Paraschiva

Preot Paroh Ştefan Blaga

rezultate proiect (click)

5. Parohia Oradea Tei

Biserica Naşterea Maicii Domnului

Preot paroh Dragomir Balota

rezultate proiect (click)

6. Parohia Oradea Sfânta Vineri:

Sfânta Cuvioasa Paraschiva

Preot Paroh Ştefan Blaga

rezultate proiect (click)

7. Parohia Oradea Velenţa I:

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Preot Paroh Roman Pintea

rezultate proiect (click)

8. Parohia Oradea Ioşia Nord:

Biserica Pogorârea Sfântului Duh Mângâietorul

Preot paroh Vasile Bicăzan

rezultate proiect (click)

9. Parohia Oradea Izvorul Tămăduirii

Biserica Izvorul Tămăduirii

Preot paroh Dorel Rusu

rezultate proiect (click)

10. Parohia Oradea Sfinţii Trei Ierarhi

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi

Preot paroh Ioan Bala

rezultate proiect (click)

11. Paraclisul Episcopal Sfântul Dumitru

Biserica Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir

Eclesiarh Protos.Antim Oprea

rezultate proiect (click)

11. Parohia Rontău

rezultate proiect (click)

 

 

Alături de parohii s-au mai alăturat acestei campanii următorii parteneri, care au realizat acţiuni circumscrise temei de proiect, după cum urmează:

1. Liceul Confesional Ortodox Episcop Roman Ciorogariu,

Colectă de alimente pentru Centrul Rezidenţial de tip Familial Chiraleu

2. Grădiniţa 28

Licitaţie pentru copiii de la Centrul Sf.Ecaterina din Chiraleu

3. Şcoala Generală Dacia

 

4. Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor

Serbare caritabilă la Centrul de Scleroză Multipla "Acoperământul Maicii Domnului"

 

Proiectul s-a desfăşurat pe mai multe etape, după cum urmează:

BENEFICIARII DIN FAMILII:
 • familii monoparentale;
 • persoane cu dizabilităţi grave;
 • persoane cu afecţiuni cronice grave;
 • vârstnici cu nevoi speciale.
 • CENTRE SOCIALE BENEFICIARE:
 • Centrul Rezidenţial de tip Familial "Sf.Ecaterina" din Chiraleu;
 • Centrul de locuinţe protejate Filantropia de la Beznea;
 • Centrul de zi pentru persoanele afectate de Scleroza Multimplă "Acoperământul Maicii Domnului "
 • Centrul rezidenţial pentru vârstnici al Fundaţiei Consistoria.
 • 28-30 noiembrie - Organizarea la nivelul parohiei a grupului de iniţiativă al proiectului, format din credincioşi interesaţi de această acţiune. Grupul de iniţiativă a delegat un reprezentant care a menţinut legătura cu echipa de coordonare de la nivelul Centrului Eparhial, pe tot parcursul implementării proiectului;

  01-04 decembrie - Selectarea beneficiarilor şi efectuarea listei de cumpărături, s-a realizat de către grupul de iniţiativă de la nivelul parohiei, şi a cuprins cazuri sociale grave din cuprinsul parohiei, aflate în situaţii de risc şi de marginalizare socială.

  13-24 decembrie - Efectuarea cumpărăturilor, realizate în regim propriu sau într-unul din centrele comerciale partenere acestei acţiuni (Selgros Supermarket), prin intermediul grupului de iniţiativă de la nivelul parohiei, sub coordonarea preoţilor parohi. Selgros Supermarket a completa cadourile cu o donaţie în bunuri pentru fiecare parohie participantă.

   

  Un element nou al acestui proiect l-a constituit colaborarea dintre parohii pentru acordarea de sprijin unui număr cât mai mare de beneficiari. Astfel, parohie care au putut oferi sprijin unui număr mai mare de beneficiari, prin medierea echipei de la Centrul Eparhial, au oferit sprijin familiilor identificate de alte parohii, care nu au avut resurse suficiente pentru a acoperii nevoile listei de beneficiari. O astfel de colaborare a existat între următoarele parohii: Parohia Oradea Nufarul, Parohia Oradea Iosia Nord, Parohia Oradea Sfinţii Trei Ierarhi şi Paraclisul Episcopal Sfântul Dumitru izvorâtorul de Mir.

   

  Parterii acestui proiect au fost:

  SC Selgros SA

  Gradiniţa 28

  Federaţia Patronilor Bihor

  SC Maxim SA

  SC Finacont SRL

  SC Activ Job Consulting SRL

  Scoala Generală Dacia

   

  Alte articole de presă:

  Ziarul Lumina de Transilvania

  Tag-uri Craciun
  Evenimente speciale

  Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

  Parohii active

  Filantropia in parohii

  Preoti capelani în spitale

  Preoți capelani în penitenciare și armată

  Programe

  Centru de resurse al Filantropiei Oradea

  Programul de sprijinire al copilului si al familiei

  Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

  Programul de integrare comunitara a rromilor

  Programul de educatie si tineret

  Programul de volutariat si initiativa

  Programul de mercenat si sponsorizare

  Proiecte in derulare

  Formare Trainică Pentru Parteneriat Social