Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Adunarea Generala a Federatiei Filantropia

Adunarea Generala a Federatiei Filantropia

Cea de-a X-a sesiune

În ziua de 14 martie 2012, a avut loc întâlnirea reprezentanților organizațiilor membre ale Federației Filantropia, în cadrul Adunării Generale (AG) a organizației. Evenimentul, care are loc de două ori pe an, a avut loc la București în clădirea Centrului Național de Formare Continuă “Dumitru Stăniloae” (CNFC), în care se află și sediul central al organizației.

Cei 18 delegați au trecut în revistă activitatea organizației pentru anul 2012 și au discutat și aprobat raportul de activitate al conducerii executive. Dintre rezultatele activităților desfășurate anul trecut pot fi menționate încheierea a două proiecte importante – Rețea teritorială de furnizori creștini de servicii sociale și SOCIAL – Strategia de Ocupare și Calificare prin Învățare și Activități pentru Libertate, înființarea CNFC în cadrul proiectului FORTE, finalizarea procesului de planificare strategică la nivel de Federație și realizarea de contacte internaționale cu structuri sociale ale altor Biserici Ortodoxe surori.

În cadrul aceleiași întâlniri, membrii AG au discutat noile propuneri pentru schimbarea identității vizuale a Federației și au ales variantele ce vor fi supuse aprobării finale.
De asemenea, au fost prezentate și discutate structura și desfășurătorul a două evenimente ce vor avea loc în luna mai – Simpozionul și Gala Federației Filantropia, evenimente ce urmăresc prezentarea către un public cât mai larg a activităților și realizărilor Federației Filantropia, dar și recunoașterea celor mai valoroase contribuții în cadrul proiectelor derulate de organizațiile membre.

Întâlnirea Adunării Generale a Federației Filantropia a fost precedată de o întâlnire a membrilor Consiliului Director al organizației, care a avut loc în 13 martie.

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social