Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Anunt curs Achizitii publice

Anunt curs Achizitii publice

Curs oferit de de Federația Filantropia

Puteti verifica situatia inscrierilor si locurile ramase disponibile dand click aici.

 

Achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectelor finanţate din fonduri publice/structurale şi de coeziune se face cu respectarea legislaţiei naţionale si comunitare în domeniul achiziţiilor publice. Cel mai important rol in procesul de achizitie publica il are achizitorul, fie el de drept public sau privat, ca initiator al achizitiei. Iata de ce, este necesar ca angajatii sai sa aiba cunostinte si abilitati in domeniul achizitiilor si in special, in domeniul achizitiilor publice.

 

Cursul autorizat ANC Expert Achiziţii publice (cod COR 241940) organizat de Centrul pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române, prin intermediul Federației Filantropia și al partenerului Global Commercium Development, în cadrul proiectului FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social. Acesta propune dobândirea sau îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul achiziţiilor publice, în vederea aplicării corecte a prevederilor legislative.

Cursul se adresează angajaţilor din departamentele de achiziţii publice, dar si celor din cadrul departamentelor de vânzări, juridice, financiare, investiţii, tehnice a caror activitatea are legatura cu activitatea de achizitii si/sau care pot avea calitatea de membru intr-o comisie de evaluare a ofertelor.

 

SCOP: Să dezvolte competenţe de Expert Achiziţii Publice


Competente dobândite:

La finalul cursului, fiecare participant va avea capacitatea de a:

 1. Folosi corect legislaţia şi terminologia de specialitate;
 2. Descrie domeniile de aplicare a achiziţiilor publice;
 3. Selecta legislaţia aplicabila fiecărei achiziţii;
 4. Elabora strategia de achiziţii publice şi de a realiza planificarea anuală a achiziţiilor publice;
 5. Cunoaşte principiile elaborării cerinţelor de selecţie si elaborare a caietului de sarcini;
 6. Comunica cu ofertanţii
 7. Elabora documentaţia de specialitate şi de a administra derularea procedurilor de achiziţii;
 8. Analiza şi evalua ofertele depuse, atribuirea contractului de achiziţie publică şi gestionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului.

 

Modul de lucru va fi interactiv şi susţinut prin:

 • activităţi individuale şi de grup
 • aplicaţii şi simulări folosind instrumente specifice
 • discuţii de grup, dezbateri şi negocieri
 • prezentări către grup cu oferire şi primire de feedback
 • implicarea în proiecte individuale şi de grup

 

Formatori:

Miruna BOHALTEA

 • Trainer certificat ANC (fost CNFPA)
 • Expert achiziții publice certificat ANC (fost CNFPA)
 • Experiență în achiziții publice10 ani în diverse proiecte
 • Formare de bază – Facultatea de Comert
 • Autor a 6 ghiduri in domeniul achizitiilor publice
 • Formator in peste 100 cursuri de formare profesionala in domeniu
 • Fost expert in cadrul ANRMAP
 • Consultant in achizitii publice

 

Sergiu Olteanu

 • Trainer certificat ANC (fost CNFPA)
 • Expert achiziții publice certificat ANC (fost CNFPA)
 • Experiență în achiziții publice 5 ani în diverse proiecte și ANRMAP
 • Formare de bază – Jurist
 • Autor a 20 articole de specialitate și colaborator la Manualul ANRMAP

 

Participanți eligibili:

- angajați ai organizațiilor neguvernamentale, care au experiență de colaborare sau doresc pe viitor să dezvolte parteneriate sau colaborări cu instituții din cadrul Bisericii Ortodoxe Române

- angajați ai structurilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, personal clerical și neclerical

 

Aspecte logistice:

- se oferă prin proiect transport, cazare, masă, materialele necesare participării la formare

- este susținut prin proiect costul formării

- cursurile vor fi organizate la București, în incinta Centrului pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae”

- perioade de desfășurare 25 februarie-01 martie 2013 și 04-08 martie 2013

 

Acte necesare pentru înscriere:

-          Copie Certificat nastere

-          Copie certificate casatorie (daca este cazul- s-a schimbat numele)

-          Copie CI

-          Copii – diploma studii (nivel minim studii superioare, licența)

-          CV in format europass

-           scurta scrisoare de intenție privind utilitatea acestei formări pentru activitatea dvs., iar pentru angajații ONG va fi prezentată și relația ONG (colaborări, interes pentru colaborare) cu structurile BOR

 

Aplicațiile complete vor fi  înregistrate în ordinea primirii pe e-mail.

Vă rugăm trimiteți aplicațiile la adresa office@federatia-filantropia.ro.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și telephonic: 0735.533.374, Ina Rizoaica.

Începând din septembrie 2010, Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development S.R.L implementează proiectul FORTE – FORMARE TRAINICĂ PENTRU PARTENERIAT SOCIAL. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni, până în august 2013, pe teritoriul României, fiind susţinut financiar prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a 9 eparhii din cuprinsul  Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

Conţinut asemănător
Oferta formare Federatia Filantropia
Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter