Eveniment de lansare proiect ACUM

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de lansare a proiectului: „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți” care va fi implementat pe o perioadă de 24 luni în judeţele, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş – Severin și Mehedinţi.

Evenimentul va avea loc în:

Oradea, în data de 04 Iulie 2017, la Restaurantul Spoon (Aleea Emanuil Gojdu, Oradea) între orele 10:30-15:00.

 

Proiectul este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 24 de luni este de: 2.247, 994, 88 lei.

 

Grupul ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României, posesori ai unui permis de şedere (RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, având statut de refugiat sau protecție subsidiară (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30.12.2016, în România, conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, se aflau înregistraţi cu şedere legală 60.496 străini (RTT) şi 3.029 BP. În Regiunea vizată (Regiunea 5) situaţia se prezenta în felul următor:

  • Bihor (total 1246 - din care 10 BP), Arad (total: 773 - din care 7 BP), Hunedoara (total: 590 - din care 3 BP),
    • Timiş (total: 3955 - din care 208 BP), Mehedinţi (total 326 - din care 1 BP) şi Caraş-Severin (total:333 - din care 2 BP).

 

Prin acest proiect se urmăreşte:

  • Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea, susținerea și monitorizarea unor programe de integrare individualizate precum și accesul acestora la servicii sociale complexe și activități de dezvoltare personală.
  • Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, rețelelor de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini pentru facilitarea integrarii BP și a RTT, în județele: Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Mehedinți.
  • Sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul migrației în Regiunea 5 și creșterea gradului de acceptare și cooperare socială a Beneficiarilor de Protecție Internatională (BP) și a Resortisanților țări terțe (RTT) din Regiunea 5.
  • Dezvoltarea capacităților profesionale a profesioniștilor implicați în asistarea Beneficiarilor de Protecție Internațională (BP) și a Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) cu drept de ședere în România, din Regiunea 5.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi formaţi 10 mediatori interculturali și angajati 3, se vor crea reţele de voluntari, se vor organiza tabere recreaționale și de artă pentru beneficiari și va fi concepută o campanie locală de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului migrației în școli din cele 6 județe.

La evenimentul de lansare vor lua parte reprezentanţi ai Serviciului pentru Imigrări Bihor,  reprezentanți ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare al migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării, precum şi reprezentanţi media.         

 

Mai multe informaţii: http://filantropiaoradea.ro/programe/programul-de-sprijinire-a-copilului-si-familiei/centrului-de-informare-si-consiliere-pentru-cetateni-straini/201eintegrare-acum-abordari-complexe-si-unitare-pentru-migranti201d

      Facebook activitatea CRI Oradea: https://www.facebook.com/International-Integration-Collection- 615762998586928/

 

În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment vă rugăm să ne trimiteţi confirmarea dvs. până în data de 01 Iulie 2017 la următoarele date de contact:

 

Popa Adriana, manager local CRI Filantropia Oradea

Telefon: 0743 081 449 / E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter