Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / „Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți”

„Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți”

Nr.referință: FAMI/17.02.05, proiect finanțat prin Programul Național - Fondul Azil, Migrație și Integrare

 

Prezentarea proiectului


Organizatie Aplicant: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

            Partener: Asociația Filantropia Oradea

                  

Locuri de desfăşurare: Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara): Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş Severin

Perioadă de implementare: 24 luni – cu două etape de implementare.

Costul total eligibil al proiectului:  anul 1 de implementare - 1.150.351,96 lei; anul 2 de implementare - 1.097.642,92 lei

 

Obiectiv general: Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și resortisanți ai unor țări terțe, în societatea românească printr-o abordare integrată, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie  (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă) și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituţiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuţii în domeniul integrării migranţilor.

 

Obiective specifice:


Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea, susținerea și monitorizarea unor programe de integrare individualizate precum și accesul acestora la servicii sociale complexe și activități de dezvoltare personală.

 

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini pentru facilitarea integrarii BP și a RTT, în județele: Bihor, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara și Mehedinți.

 

Obiectiv 3: Sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul migrației în Regiunea 5 și creșterea gradului de acceptare și cooperare socială a Beneficiarilor de Protecție Internationala (BP) și a Resortisanților țări terțe (RTT) din Regiunea 5.

 

Obiectiv 4: Dezvoltarea capacitățiilor profesionale a profesioniștilor implicați în asistarea Beneficiarilor de Protecție Internaționala (BP) și a Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) cu drept de ședere în România și din Regiunea 5.

 

Grupul tinta principal: beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (permis de ședere pe termen lung sau scurt), care necesită sprijin în vederea acomodării și integrării pe teritoriul României, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

 

Rezultate / Indicatori / an :

●   Aproximativ 300 de RTT și BP vor beneficia de servicii de informare cu privire la drepturi și obligații, activitățile și serviciile acordate în cadrul proiectului;

●  Aproximativ 200 de RTT și BP vor beneficia de servicii de consiliere și asistență socială individuală complexă, conform unui plan de intervenție;

●   Aproximativ 150 de RTT si BP vor  beneficia de servicii de consiliere juridica individuala;

●  Aproximativ 75 de RTT și BP vor beneficia de servicii de consiliere în vederea accesării pieței muncii;

●  Aproximativ 100 beneficiari RTT (50) și BP (50) vor beneficia de activități educationale, cursuri de limba română și orientare culturală;

●   Aproximativ 145 beneficiari RTT (95) și BP (50) vor participa la activități sociale, culturale și recreaționale;

●  Aproximativ 100 beneficiari RTT (50) și BP (50) vor beneficia de: asigurări de sănătate pentru maxim 12 luni, decontarea serviciilor medicale, a tratamentelor, medicamentelor;

●  Aproximativ 100 beneficiari RTT (50) și BP (50) cu nevoi speciale vor primi stimulente  financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială;

●  Aproximativ 32 copii vor beneficia de subvenționarea costurilor pentru rechizite și alte materiale;

●  Aproximativ 18 copii vor beneficia de decontarea cheltuielilor de masă percepute în grădinițe, creșe și afterschool;

● Vor fi realizate aproximativ 350 de pliante / broșuri cuprinzând informații utile pentru beneficiarii proiectului;

●   Aproximativ 30 beneficiari cu nevoi speciale vor primi pachete de urgență;

●   Aprovimativ 20 beneficari vor beneficia de subvenționarea transportului către CRI Timișoara sau CRI Oradea și/sau CRCPSA Timișoara.

 

Activitățile proiectului:


 

Activitatea nr.1 - Constituirea echipei, activități de management al proiectului, achiziții și evenimente de deschidere și finalizare proiect;    

Activitatea nr.2 - Consilierea socială, juridică şi informarea beneficiarilor, activități de accesare a piaței muncii;

Activitatea nr.3 - Acomodare culturală,

activități recreaționale și învățarea limbii române;

Activitatea nr.4 – Asistența materială efectivă;

Activitatea nr.5 – Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, rețelelor de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini,

dezvoltare personală și identificare de deprinderi

profesionale pentru migranți

Activitatea nr.6 - Campanii locale de sensibilizare a opiniei publice,  diseminare si vizibilitat

Tag-uri front, imigranti
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter