Locaţia curentă este: Prima pagină / Parohii active / Oradea - Vii / 5 ani de filantropie la Parohia Oradea Vii

5 ani de filantropie la Parohia Oradea Vii

Proiectul grant ”Incluziunea activă pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din județul Bihor” câștigat prin competiție națională în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se implementează în perioada 01.07.2013 – 24.09.2015, partenerii instituționali în cadrul acestuia fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor (în calitate de lider de proiect), A.J.O.F.M. Bihor (în calitate de Parteneri 1), Asociația Filantropia Oradea (în calitate de partener 2, începând cu 24.06.2015) și S.C. AMS Human Resources SRL (în calitate de partener 3).

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități din județ, în scopul evitării excluziunii lor sociale, a marginalizării și discriminării.

Grupul țintă din cadrul proiectului este format din 250 de persoane cu dizabilități din județul Bihor. Proiectul se află în ultimul trimestru al perioadei de implementare, perioadă în cadrul căreia grupul țintă a fost selectat în proporție de 84% din numărul propus, au fost semnate convenții de practică cu angajatorii în procent de 100%, iar un număr de 8 persoane cu dizabilități au fost angajate pe piața muncii. Sunt în curs de derulare activitatea de informare, consiliere privind drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități, activitatea de informare și consiliere privind importanța unui loc de muncă, mediere în vederea accesării unui loc de muncă, furnizarea serviciilor de asistență, de informare, evaluare, consiliere și orientare profesională și asistență la locul de muncă pentru beneficiarii din grupul țintă angajați pe piața muncii. De asemenea, oferim programe inovative, complexe și flexibile de formare profesională (calificare nivel 1 și 2).

Până în prezent au absolvit un număr de 79 persoane, după cum urmează: cursul de lucrător în comerț, cursul de agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport și cursul de cultura plantelor.

Absolvenții de curs au primit o masă servită zilnic și o subvenție în cuantum de 1350 lei/cursant.