Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / ”Spune stop inactivității!” - conferința de proiect

”Spune stop inactivității!” - conferința de proiect

Cu binecuvântarea Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri 12 iunie 2015, la Hotel Impero din Oradea, Asociația Filantropia Oradea a organizat conferința de proiect cu tema promovării angajării șomerilor de lungă durată, beneficiari ai proiectului “SPUNE STOP INACTIVITĂȚII!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/131155.

 

Conferința a avut ca invitați potențiali angajatori din sectorul asistenței sociale, dar și domeniul economic și a încercat să prezinte avantajele angajării șomerilor de lungă durată, calitatea profesională a absolvenților cursurilor organizate de Asociația Filantropia Oradea. Conferința a fost susținută de Pr.Laurențiu Lazăr, coordonator de proiect, care a mai subliniat câteva rezultate ale cercetării sociologice privind impactul programului de formare profesională realizate prin acest proiect în comunitățile rurale din județul Bihor. Astfel s-a observat ca pe de-o parte există o nevoie tot mai pregnantă privind serviciile de asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice din mediul rural, unde există un număr foarte restrâns de furnizori de servicii specializate și unde persoanele calificate în profesiile de infirmier, îngrijitori bătrâni sunt foarte puține, iar pe de altă parte se observă tendința populației active de a emigra în alte țăti pentru prestarea acestor servicii, în cazul celor calificate, mediul local al serviciilor sociale fiind încă neatractiv. Din acest motiv, proiectul a propus cursanților completarea calificărilor dobândite în cadrul proiectului cu un modul de creștere a abilităților antreprenoriale, în speranța că aceștia vor fi interesați de inițiarea unor mici activități locale, care să ofere o soluție atât cererilor în creștere cu privire la asistența la domiciliu, cât și cu privire la motivarea absolvenților pentru implicarea în dezvoltarea comunităților lor.

 

Parteneri în acest proiect sunt: Fundația Solidaritate și Speranță Iași, ca aplicant principal, Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare și Episcopia Severinului și Strehaiei,

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter