Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Formare continuă / Cursuri de formare / Proiectul ”Spune Stop inactiviății!” la final

Proiectul ”Spune Stop inactiviății!” la final

Cu binecuvântarea Preasfințitului Sofronie, Episcopul Oradiei, marți 22 septembrie 2015, la Hotel Impero din Oradea, Asociația Filantropia Oradea a organizat conferința de închidere de proiect cu tema promovării angajării șomerilor de lungă durată, beneficiari ai proiectului “SPUNE STOP INACTIVITĂȚII!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract de finanţare POSDRU/125/5.1/S/131155.

Conferința a avut ca invitați potențiali angajatori din sectorul asistenței sociale, dar și domeniul economic și a încercat să prezinte rezultatele proiectului de forare profesională și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă adresat șomerilor de lungă durată. Conferința a fost susținută de Pr.Laurențiu Lazăr, coordonator de proiect.

Proiectul strategic s-a derulat pe o perioadă de 18 luni și a avut ca scop îmbunătăţirea capacității de ocupare a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor inactive, prin furnizarea serviciilor de consiliere, informare profesională și mediere pentru un număr de 968 persoane, din care 288 șomeri de lungă durată și 680 persoane inactive din regiunile Nord Est, Sud Vest și Nord Vest, precum și prin formarea profesională a unui număr de 882 persoane, din mediul urban și rural.

Toți indicatorii proiectului au fost atiși fiind organizate 14 grupe de cursuri de calificare pentru 196 de șomeri de lungă durată, persoane inactive și fără ocupație. Cursurile de calificare pentru profesiile de infirmier, îngrijitorare copii, îngrijitoare bătrâni și lucrător în comerț au fost realizate în Oradea, Ineu de Criș, Bratca, Aleșd, Aștileu, Tinca, Foglaș, Șimleul Silvaniei și Carei.

Parteneri în acest proiect sunt: Fundația Solidaritate și Speranță Iași, ca aplicant principal, Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare și Episcopia Severinului și Strehaiei.

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social