Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Simpozionul Național Filantropia

Simpozionul Național Filantropia

Asociația Filantropia Oradea la primul simpozionul național pe teme de de asistență socială

 

Cu binecuvântarea Presfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, Asociația Filantropia Oradea a participat la lucrările primului sipozion național pe teme de filantropie creștin ortodoxă organizat de Federația Filantropia, unde a prezentat un stand de prezentare a activităților asociației, organizat în cadrul târgului ONG.
Evenimentul a avut loc la Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 16 mai 2013,  Simpozionul ”Filantropia – liturghia slujirii aproapelui”, organizat de Federația Filantropia. Evenimentul a debutat cu un cuvânt  de deschidere al Diac. Cosmin Grigorescu, Director Executiv al Federaţiei Filantropia.
A urmat apoi o sesiune de comunicări și dezbateri despre fundamentarea teologică a lucrării filantropice, după cum urmează:
Teze pentru o filantropie creştină modernă - Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Federaţia Filantropia: reper e actuale, realizări şi perspective - Diac. lonuţ lordăchescu, preşedinte Fundaţia "Bucuria Ajutorului" membră a Federaţiei Filantropia;
Omul - dar al lui Dumnezeu pentru om - Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Şelaru, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Pregătirea lăuntrică pentru slujirea filantropică - Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Viorel Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Liturghie şi filantropie în lumina Ortodoxiei - Pr. Prof. Dr. Mihail Milea, preşedinte Fundaţia pentru copii Sf. Sava - Buzău, membră a Federaţiei Filantropia;
Filantropia ca drum către mântuire - Drd Dana Bates, preşedinte Fundaţia Noi Orizonturi;
Filantropie şi asistenţă socială - Prof. Dr. Sorin Chirilă, Director General DGASPC Alba;
De la ora 14:00 a urmat apoi Târgul de servicii sociale, în cadrul căruia cele 18 organizații-membre ale Federației şi-au  prezentat activitatea.De asemenea, în cadrul târgului a avut loc o dezbatere cu tema: Parteneriatul între membrii Federaţiei şi ceilalţi actori sociali. Târgul de servicii sociale a fost organizat în cadrul proiectului “Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul proiectului, Federaţia Filantropia are calitatea de partener, alături de Patriarhia Română, aplicantul principal fiind Organizaţia Internaţională de Caritate Creştin Ortodoxă din România (IOCC România).
Despre Federaţia Filantropia
Federația Filantropiaa fost înfiinţată în anul 2008, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi numără astăzi 19 membri din România şi de peste hotare. Ea constituie expresia concretă a unei nevoi de acţiune comună şi coordonată a Bisericii resimţită de departamentele social-filantropice ale eparhiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Cu peste 26.000 de beneficiari ajutaţi în anul 2012, Federația Filantropia, prin organizaţiile membre, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii sociale din România, aria sa de acţiune acoperind toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Beneficiarii provin din aproape toate tipurile de grupuri defavorizate, precum: copii abandonaţi, copii cu risc de abandon şcolar, bătrâni, persoane fără adăpost, foşti deţinuţi, şomeri, familii sărace, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane, persoane cu dizabilităţi, persoane dependente de alcool sau droguri etc. Membrii Federaţiei Filantropia oferă oamenilor în nevoie serviciilelor fărănici un fel de discriminare. În viitor, Federaţia Filantropia ţinteşte să devină o platformă de acţiune comună pentru cele peste 130 de ONG-uri care lucrează cu binecuvântarea  Bisericii Ortodoxe Române.

Cu binecuvântarea presfinției sale Sofronie, episcopul Oradiei, Asociația Filantropia Oradea a participat la lucrările primului sipozion național pe teme de filantropie creștin ortodoxă organizat de Federația Filantropia.Evenimentul a avut loc la Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 16 mai 2013,  Simpozionul ”Filantropia – liturghia slujirii aproapelui”, organizat de Federația Filantropia. Evenimentul a debutat cu un cuvânt  de deschidere al Diac. Cosmin Grigorescu, Director Executiv al Federaţiei Filantropia.
A urmat apoi o sesiune de comunicări și dezbateri despre fundamentarea teologică a lucrării filantropice, după cum urmează:
Teze pentru o filantropie creştină modernă - Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Federaţia Filantropia: reper e actuale, realizări şi perspective - Diac. lonuţ lordăchescu, preşedinte Fundaţia "Bucuria Ajutorului" membră a Federaţiei Filantropia;
Omul - dar al lui Dumnezeu pentru om - Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Şelaru, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Pregătirea lăuntrică pentru slujirea filantropică - Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Viorel Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" Bucureşti;
Liturghie şi filantropie în lumina Ortodoxiei - Pr. Prof. Dr. Mihail Milea, preşedinte Fundaţia pentru copii Sf. Sava - Buzău, membră a Federaţiei Filantropia;
Filantropia ca drum către mântuire - Drd Dana Bates, preşedinte Fundaţia Noi Orizonturi;
Filantropie şi asistenţă socială - Prof. Dr. Sorin Chirilă, Director General DGASPC Alba;
De la ora 14:00 a urmat apoi Târgul de servicii sociale, în cadrul căruia cele 18 organizații-membre ale Federației şi-au  prezentat activitatea.De asemenea, în cadrul târgului a avut loc o dezbatere cu tema: Parteneriatul între membrii Federaţiei şi ceilalţi actori sociali. Târgul de servicii sociale a fost organizat în cadrul proiectului “Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creştine”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul proiectului, Federaţia Filantropia are calitatea de partener, alături de Patriarhia Română, aplicantul principal fiind Organizaţia Internaţională de Caritate Creştin Ortodoxă din România (IOCC România).
Despre Federaţia Filantropia
Federația Filantropiaa fost înfiinţată în anul 2008, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi numără astăzi 19 membri din România şi de peste hotare. Ea constituie expresia concretă a unei nevoi de acţiune comună şi coordonată a Bisericii resimţită de departamentele social-filantropice ale eparhiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Cu peste 26.000 de beneficiari ajutaţi în anul 2012, Federația Filantropia, prin organizaţiile membre, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii sociale din România, aria sa de acţiune acoperind toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Beneficiarii provin din aproape toate tipurile de grupuri defavorizate, precum: copii abandonaţi, copii cu risc de abandon şcolar, bătrâni, persoane fără adăpost, foşti deţinuţi, şomeri, familii sărace, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane, persoane cu dizabilităţi, persoane dependente de alcool sau droguri etc. Membrii Federaţiei Filantropia oferă oamenilor în nevoie serviciilelor fărănici un fel de discriminare. În viitor, Federaţia Filantropia ţinteşte să devină o platformă de acţiune comună pentru cele peste 130 de ONG-uri care lucrează cu binecuvântarea  Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: basilica.ro

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social