Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / Principiile creștine ale ospitalității față de străini

Principiile creștine ale ospitalității față de străini

”Străin am fost și m-ați primit” (Matei 25,35)

Asociația Filantropia Oradea este organizația eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, motiv pentru care toate acțiunile sociale sunt împlinite în acord cu principiile creștine pe care cei chemați în acestă misiune le poartă în suflet. Activitățile dedicate străinilor sunt și ele înscrise în acest demers de devenire comunitară, întrucât Iisus Hristos ne învață că atitudinea noastră față de străini trebuie să fie ca o îmbunătățire a atitudinii credinciosului din Vechiul Testament, unde străinul este respectat și sprijinit. În Vechiul Testament avem nenumărate exemple în care este ilustrată grija lui Dumnezeu față de migranți, cum ar fi: Avraam și Sara, o viață întreagă migranți, Iosif ș frații săi refugiați în Egipt, Moise și poporul lui Israel în Egipt, Rut, și exemplele pot continua, iar peste toate acestea vine exemplul Mântuitorului Hristos, El Însuși refugiat în Egipt cu familia Sa. Poruncile de mult știute ale iubirii aproapelui (Levitic 19,18), pe care Iisus pune mare accent, includ desigur și pe străini. De vreme ce Iisus nu a venit să strice legea, ci să o plinească (Matei 5,17), rămân desigur valabile poruncile care se referă la tratarea străinilor.

Pe Iisus Hristos îl preocupă foarte mult oamenii de la marginea societății, inclusiv străinii. Atunci când de exemplu o străină îl roagă să o vindece pe fiica sa, se miră de încrederea acordată Lui, iar fiica acesteia este vindecată (Marcu 7,24-30). Mântuitorul Hristos a insistat foarte mult să le arate ucenicilor ce trebuie să facă pentru a fi următorii Lui și adesea le vorbea cu tâlc, în parabole și pilde pentru a înțelege mai bine necesitatea slujirii tuturor. În acest context, Mântuitorul Hristos relatează despre Judecata de Apoi (Matei 25, 31-46), în care decisive pentru moștenirea Împărăției veșnice sunt mila față de cei înfometați, însetați, săraci, bolnavi și întemnițați, laolaltă cu ospitalitatea față de străini! Deasemenea, nimeni nu se poate numi creștin dacă se închide față de străini și se comportă fără compasiune. Ospitalitatea și dragostea față de străini rămân, așadar, și în ziua de azi atât o piatră de încercare cât și un test pentru calitatea de adevărat următor al lui Hristos! ”Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14) 

Tag-uri front, imigranti, AIDROM
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social