Cum este țara mea?

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Asociaţia Filantropia Oradea, a organzat cea de-a doua ediție a proiectului ”Cum este țara mea?”, realizat în cadrul proiectului “Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România” (Nr. contract IF/11.01-01.01/2013), al Organizației Internaționale pentru Migrație, pe fondul unui interes deosebit al elevilor, dar și al profesorilor din școlile și liceele care au beneficiat de acest program în prima ediție, care a avut loc în urmă cu un an.

În această ediție, cetățeni străini din India, Insulele Maurițius, Statele Unite ale Americii, Kenia și Nigeria, studeți ai Universității din Oradea au participat voluntar la programul interactive de prezentare a culturii și civilizației din care provin, organizate în cadrul orelor de curs ale școlilor ți liceelor orădene, dintre care amintim (pentru album foto, click pe denumirea școlii - necesita logare Facebook) Liceul de Artă din Oradea, Colegiul Teoretic Aurel Lazăr, Colegiul Național Iosif Vulcan, Liceul Teoretic Lucian Blaga, Colegiul National Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Colegiul Economic Partenie Cosma, Școala Nicolae Bălcescu din Oradea, Colegiul Tehnic Constantin Șerban din Aleșd, Colegiul National Emanuil Gojdu, ridicând numărul total de participanți la peste 600 de copii și tineri, pe parcursul a peste 20 de ore de curs oferite de voluntarii străini, deserviți de Centrul de Informare pentru Străini din Oradea, coordonat de Asociația Filantropia Oradea.

În urmă cu doi ani, ca urmare a parteneriatului încheiat cu Organizația Internațională a Migrației, în luna august 2012, Asociația Filantropia Oradea a deschis Centrul de informare și Consiliere pentru Resortisații Țărilor Terțe în România.

Centrul sprijină/facilitează integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România, oferind astfel sprijin și informații pentru un număr de peste 300 de personae, dintre care au beneficiat și de sprijin financiar de până la 1500 lei/persoană pentru depățirea unor situații de criză.

Centrul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT în România prin furnizarea următoarelor servicii: asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT care să răspundă nevoilor lor de integrare; asistarea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale în România; asistarea migranţilor pentru accesarea sistemului educaţional în România; asigurarea de asistenţă şi consiliere în vederea accesării pieţei muncii în România, inclusiv prin înscrierea acestora la cursuri vocaţionale; asigurarea de asistenţă materială, servicii medicale, precum şi a altor măsuri de integrare etc pentru categoriile vulnerabile de RTT; îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile centrale şi locale cu atribuţii în gestionarea cerinţelor migranţilor; promovarea dialogului/cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor prin organizarea de întâlniri/seminarii/mese rotunde/dezbateri.

 

Centrul este deservit de doi asistenți sociali. Date de contact:

Adriana Popa - 0746/60 81 27

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter