Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / Centrul de sprijin pentru imigranți - conferință de încheiere a proiectului

Centrul de sprijin pentru imigranți - conferință de încheiere a proiectului

COMUNICAT DE PRESĂ

Organizaţii non-guvernamentale din Timişoara şi Oradea au implementat începând cu luna mai 2016 proiectul Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest”  în 6 judeţe din zona de vest a ţării în colaborare cu instituţii publice guvernamentale

 

Oradea

            21 Aprilie 2017

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de finalizare a proiectului: Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest”  un proiect de 12 luni (mai 2016 -  mai 2017) implementat în judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara.

 

Evenimentul va avea loc în Oradea, în data de 25 Aprilie 2017, la Restaurantul Allegria, str. Republicii, nr. 33, între orele 10:30 - 15:00.

 

Proiectul este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul din Romania şi Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 12 luni, este de: 1.005.621,88 lei.

 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României (RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30.12.2016, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 61.843 străini (RTT) şi 2.903 BP. Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, la 30.12.2016 în Regiunea vizată (Regiunea 5) situaţia se prezenta în felul următor: Timiş (4058), Arad (1211), Bihor (1195), Hunedoara (636), Mehedinţi (347) şi Caraş Severin (392) - date preluate din ghidul solicitantului, din Anunțul de participare pentru procedura de evaluare și selecție a proiectelor de grant: FAMI/17.02

Prin acest proiect s-a urmărit:

-       Creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe din Regiunea 5, prin dezvoltarea şi susţinerea unor programe de integrare individualizate precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe.

-       Dezvoltarea şi consolidarea reţelelor de suport locale interinstituţionale pentru facilitarea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe, în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

-       Creşterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunităţile de străini precum şi crearea şi consolidarea unor reţele de voluntari locali în vederea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi.

*

Prin Centrul Regional de Integrare Oradea, în cadrul proiectului,  au fost oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea în cadrul proiectului au fost formaţi şi angajaţi 6 mediatori interculturali, s-au creat reţele de voluntari şi cursuri de formare pentru reprezentanţii instituţiilor publice din cele 6 judeţe cu atribuţii în domeniul asistenţei migrantilor.

 

Mai multe informaţii: http://www.filantropiaoradea.ro/programe/programul-de-sprijinire-a-copilului-si-familiei/centrului-de-informare-si-consiliere-pentru-cetateni-straini/conferinta-lansare-proiect

      Facebook: https://www.facebook.com/International-Integration-Collection-615762998586928/

 

*

În cazul în care doriţi să participaţi la acest eveniment, vă rugăm să transmiteți confirmarea dvs. la următoarele date de contact:

 

Adriana Popa, manager local Centrul Regional de Integrare Oradea – Asociația Filantropia Oradea

Telefon: 0743. 081. 449 / E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro

 

Dintre rezultatele centralizate până la 17 aprilie 2017 (proiectul de va încheia efectiv în 12.05.2017) amintim

 

NR CRT

LINIA

INDICATORI

REALIZAŢI

1.

8.1 Stimulent RTT  (150 lei/RTT)

55

 

2.

8.2 Stimulent BP (150 lei/BP)

9

 

3.

8.3 Pachet urgenta (700 -1000 lei/caz)

11

 

5.

8.5 Activ. culturale

115

 

8.

8.8 Rechizite  RTT

15

 

11.

8.11 Hrana gradinita  RTT

2

 

12.

8.12 Medicamente  BP (20 – 310 lei/BP)

8

 

13.

8.13 Medicamente  RTT (20-310 lei/RTT)

48

 

14.

3.1 Informarea beneficiarilor

226

 

15.

3.2 Consiliere si asistenta sociala

158

 

16.

3.3 Consiliere juridica

109

 

 

3.4 Benficiari  acces piata  muncii

94

 

18.

4.1 Cursuri limba romana

72

 

19.

5.4 Contracte de voluntariat

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag-uri front
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social